มาเปลี่ยนความกลัวการนำเสนอ ที่ทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิต ให้กลายเป็นการนำเสนออย่าง “มั่นใจ” สื่อสาร”เข้าใจง่าย”  เรียบเรียงเนื้อหาที่จะ”สื่อสารได้อย่างเป็นระบบ” สื่อสารได้น่าสนใจ น่าติดตามเป็นนักถ่ายทอดที่มีเสนห์ กับหลักสูตรที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่า “ได้ผล” 

 

หลักสูตร "High Impact Presentation"
 


 

ทักษะการนำเสนอช่วยให้คุณได้รับโอกาส ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน แต่หลายครั้งที่เราปฎิเสธโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตเพียงเพราะไม่มั่นใจ ที่จะนำเสนอ สื่อสารข้างหน้าเวที พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการนำเสนอของคุณจาก 

“มือใหม่ สู่มืออาชีพ” 

มาเปลี่ยนความกลัวการนำเสนอ ที่ทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิต 
ให้กลายเป็นการนำเสนออย่าง “มั่นใจ”  สื่อสาร”เข้าใจง่าย” เรียบเรียงเนื้อหาที่จะ”สื่อสารได้อย่างเป็นระบบ” สื่อสารได้น่าสนใจ น่าติดตาม เป็นนักถ่ายทอด สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่าน Framework 3P  “ Purpose , Prepare , Present ”

 

 

เหตุผลที่ทำให้หลักสูตร  

"High Impact Presentation"

แตกต่างจากหลักสูตรการนำเสนอทั่วไป

1. แก้ปัญหาได้ตรงจุด เรียนจบแล้วทำได้จริง 
เราสรุปเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะการนำเสนอ
ของคุณลำดับจากง่ายไปยาก “สร้างความมั่นใจจากภายใน 
สู่การปรับบุคคลิกภาษากายภายนอก ”


เพราะเราเข้าใจ… ปัญหาอันดับแรกในการนำเสนอ คือ 
“ความรู้สึกประหม่าตื่นเต้นเวลาพูดหน้าเวที” 
เพิ่มความมั่นใจ “วิธีเอาชนะความตื่นเต้นแบบที่ได้ผลจริง ” 
พร้อมทั้งเรียนรู้ การเตรียมตัวอย่างไรให้มั่นใจในทุกเวที !

เพราะเราเข้าใจ…  ช่วงเริ่มต้นของการนำเสนอ เป็นช่วงที่ท้าทายที่สุด
และ ตื่นเต้นที่สุดสำหรับคุณ  เรียนรู้ วิธีสร้างความเป็นมิตร
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้าง Credit ในตัวคุณต่อผู้ฟัง ( Build Rapport for trust  )

เพราะเราเข้าใจ… ว่าการนำเสนอที่ดี ไม่ใช่แค่พูดให้จบ แต่ต้อง
นำเสนอได้ตรงประเด็น  นำเสนอได้อย่าง Impact  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objective Presentation ) 
ที่ตั้งไว้ก่อนการนำเสนอ  และนำเสนอได้อย่างประทับใจ  2. พัฒนาคุณไปในอีกขั้นของการนำเสนอ 
ประหยัดเวลา ลองผิดลองถูกด้วยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง 
( Learn from the master) 


ถ่ายทอดด้วยการเป็นวิทยากรอาชีพมากกว่า 10 ปี 
ถูกรับเชิญในฐานะนักสื่อสารในบทบาทวิทยากรระดับประเทศ 
ในรายการ VOICE MASTER ทางช่อง VoiceTV  3. ทำให้การนำเสนอเป็นเรื่องสะดวกสบาย และ ง่ายสำหรับคุณ

เพราะเราเข้าใจว่าพนักงานบริษัทมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย 
เราจึงออกแบบ แบบฟอร์มสำเร็จรูป  “ Instant template ” ที่จะช่วยเรียบเรียงความคิด
จัดข้อมูลมากมายเพื่อถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ทำให้การเตรียมตัวเพื่อนำเสนองาน
ใช้เวลาในการเตรียมตัวน้อย  และ สามารถนำเสนอออกมาได้ดีอย่างมืออาชีพ 

 

 

 

1.  ค้นหาแรงบันดาลใจ เหตุผลดีที่คุณควรพัฒนาทักษะการนำเสนอ ( Start with “WHY ” )

2.  วิธีการสร้างมั่นใจให้กับตัวคุณเมื่อต้องนำเสนอหน้าเวที หรือ ในที่ชุมชน ด้วย 3 เครื่องมือสำคัญช่วยเพิ่มความมั่นใจ ลดความประหม่าตื่นเต้นอย่างได้ผล
-  การทลายความเชื่อจำกัด ความคิดเชิงลบที่ฉุดรั้งศักยภาพการนำเสนอของคุณ  ( Limiting Believe และ Negative Thinking )
-  การเตรียมตัวเพื่อสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ ( Preparation )
-  การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเป็นกันเองกับผู้ฟังตอนเริ่มต้นการนำเสนอ ( Build Rapport )

3.  เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังด้วยเครื่องมือพิเศษ  ( One sheet script ) ที่ทำให้ประหยัดเวลา สะดวกสบายในการเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 

4.  เทคนิคการคัดเลือกหัวข้อ เนื้อหาในการนำเสนอ เรียบเรียงลำดับความคิด Idea การนำเสนอให้เป็นระบบ ผ่านเครื่องมือ High Impact Presentation Canvas  

5.  การออกแบบ Slide presentation ที่ดี ออกแบบให้ดูทันสมัยแหล่งหา Idea ต้นแบบการออกแบบ  Slide presentation พร้อมแนะนำแหล่งหาภาพ

6.  เรียนรู้โครงสร้างการนำเสนอ ( Intro , Body , Summary )

7.  บุคคลิกภาพที่ดีในการเป็นนักนำเสนอมืออาชีพ ( Personality for good presenter )

8.  การออกเสียง ท่าทางภาษากายในการนำเสนอ Verbal & Non Verbal communication การใช้มือตำแหน่งการวางมือ  ท่าทางการยืน ( Posture & Gesture )

9.  การใช้ Pointer ในการนำเสนออย่างมืออาชีพ Slide Controller ควบคุมในการนำเสนอ 

10.  วิธีตอบคำถามที่ไม่รู้ หรือไม่ได้เตรียมคำตอบมา ทำอย่างไรให้ตอบคำถาม อย่างมืออาชีพ และ ไม่เสียสายสัมพันธ์ในการนำเสนอ 

11.  เคล็ดลับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ สร้าง แผนการพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในแบบที่เป็นคุณ (Personal Development Plan ) เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างไรให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด  หลังจบการฝึกอบรม 

12.  Presentation Tips เคล็ดลับ ข้อควรระวัง  เพิ่มความน่าเชื่อถือ ที่จะทำให้คุณนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ  ( Professional Presenter )

Workshop ที่ท่านจะได้ฝึกปฎิบัติ

Presentation workshop #1 :
นำเสนอเรื่องราวของคุณ เพื่อเป็นการวัด Current Performance ก่อนการเรียนรู้ 

Presentation workshop #2 : Group Presentation
นำเสนอให้เพื่อในกลุ่มฟัง พร้อมรับความคิดเห็น และ ส่ิงที่พัฒนาได้อีก 

Presentation workshop #3 : Coaching on stage 
ส่งตัวแทนใน class นำเสนอหน้าห้องเพื่อรับคำแนะนำจาก วิทยากร 


 

 

1.  ผู้เร่ิมต้นนำเสนอ อยากพัฒนาทักษะการนำเสนอให้เป็นมืออาชีพ 

2.  หัวหน้างานผู้บริหารที่ต้องนำเสนอผลงาน 

3.  ผู้ที่เตรียมตัวก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน 

4.  หัวหน้างานมือใหม่ที่จำเป็นต้องนำเสนองาน ให้กับทีมงาน ผู้บริหาร และ ลูกค้าภายนอก 

5.  ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอให้เป็นระบบ ถ่ายทอดเข้าใจง่าย 

6.  ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอให้น่าสนใจดึงดูดคนฟัง ให้สนใจตั้งแต่ต้นจนจบการนำเสนอ 

7.  แผนกฝึกอบรม (Trainer)ที่ต้องการนำเสนอให้ความรู้กับพนักงานภายใน และ ภายนอกองค์กร 
ภก.คงเกียรติ  ฉัตรหิรัญทรัพย์ หรือ อาจารย์ Be 
ผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม "
Be
yond Training" 
จากเภสัชกร ผู้รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง ผันตัวเองมาเป็นวิทยากรอาชีพ 
ด้วยประสบการณ์ 8 ปีกับการเป็นวิทยากรอาชีพ ถ่ายทอดในสัมมนาที่มีผู้ฟังตั้งแต่หลัก 10  หลัก 100  จนถึงหลัก 1,000 คน  ทั้งในการสอนในองค์กรชั้นนำ  (Inhouse Training)  และ การเปิดสอนทั่วไป (Public Training) และเป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ในการจัด Event สัมมนาขนาดใหญ่ระดับประเทศ 8 งานในรอบ 2ปีที่ผ่านมา 

ประสบการณ์จริง จากวิทยากรมืออาชีพตัวจริง 
ได้การยอมรับจากองค์กร และ สถาบันชั้นนำระดับประเทศ 
มีประสบการณ์การสอน ให้กับองค์กรชั้นนำ (In-Hourse Training)
ทั้งใน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ บริษัทเอกชนชั้นน้ำมากว่า 50 สถาบัน
"เรียนรู้ไว จำแม่น”  
มากกว่าแค่การให้เนื้อหา (Content) เราถ่ายทอดด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีภาษาสมอง “NLP" (Neuro Linguistic Programming) มาประยุกต์เข้ากับทักษะการสอน ช่วยยกระดับการถ่ายทอดให้เกิดการเข้าใจได้ง่าย เป็นที่จดจำได้อย่างยาวนาน สามารถนำไปใช้ได้จริงหลังจบสัมมนา ด้วยการผ่านการผ่านการคัดเลือกเป็น "Certified NLP Practitioner"