ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆ นั้นแปลว่าคุณไม่เข้าใจมันดีพอ
- Albert Einstein - อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อัจฉริยะของโลก
  

สิ่งที่จะได้รับจาก หลักสูตรกระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น

1.  สามารถสื่อสารเพื่อให้เกิดการตัดสินใจได้ภายใน 12 นาที
2.  สามารถสรุปเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและมีตรรกะ
3.  พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสรุป
4.  สร้างสินทรัพย์ทางปัญญาด้วยการสรุปบนกระดาษหนึ่งใบ


 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ใน หลักสูตรกระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น

1.  "3 องค์ประกอบ" ของการสรุปที่ดี (Clarify, Classify, Simplify)

2.  “9 ขั้นตอน” ของสรุปแบบกระดาษหนึ่งใบ (9 Step to make one page summary report)

3.  “4 รูปแบบ” การสื่อสารด้วยเอกสารที่เหมาะกับคนแต่ละประเภท (DISC model)

4.  “3 รูปแบบ” การเรียนรู้ของมนุษย์และวิธีการสื่อสารที่เหมาะกับคนแต่ละแบบ (VAK model)

5.  "3  รูปแบบ" การใช้งานกระดาษหนึ่งใบพร้อมตัวอย่าง (Planning, Proposal, Problem Solving)

6.  “6 เทคนิค” เปลี่ยนเนื้อหางงให้เป็นง่าย (6 tips to simplify data)

7.  “6 ปัจจัย” สร้างระบบการสรุปด้วยกระดาษหนึ่งใบอย่างยั่งยืนในองค์กร (Influence model)

 

สัมมนานี้เหมาะกับใคร
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการณ์ที่ ต้องทำสรุปรายงานผล
2. ผู้บริหารที่จำเป็นต้องทำรายงาน การวิเคราะห์นำเสนอกรรมการ
3. ผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้า หน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

เหตุผลที่หลักสูตรนี้แตกต่างจาก การสรุปงานทั่วไป
1.  สอนโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทำงานให้กับองค์กรระดับโลกมากกว่า 12 ปี
2.  สอนผ่านประสบการณ์ตรงจากการใช้งานกระดาษหนึ่งใบมามากกว่า 1,500 ใบ
3.  เป็นเครื่องมือสื่อสารในองค์กรที่ผ่านการยอมรับทั่วโลกที่ยาวนานกว่า 50 ปี


รู้จักวิทยากร : คุณวิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ) 


เจ้าของหนังสือ Toyota mind คิดระดับโลกคุณกทำได้
เจ้าของ Fan page Toyotaminds ที่มีผู้ติดตาม
กว่า 19,000 คน มีผู้เยี่ยมชมเนื้อหา กว่า 3,000,000 ครั้งตลอด 2 ปีราคา  6,500 บาท

พิเศษ! สำหรับท่านที่ลงทะเบียนภายใน
31 ตุลาคม 
เหลือเพียง 5,900 บาท เท่านั้น

  
วันพฤหัสบดีที่  22 พฤศจิกายน  2561 
เวลา 09.00 - 17.30 น.  
(เร่ิมลงทะเบียน 8.30 น.) 
สถานที่ : โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว
BTS ชิดลม ประตูทางออกที่ 4 ซอยต้นสน


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center : 0626104346-7