บทความ

ของขวัญกล่องที่ 30

เราต้อง "ให้เกียรติ" กับคนทุกระดับ


          คนทุกคนมี "คุณค่าความเป็นคน" เท่าเทียมกัน แต่ มี "มูลค่าในตนเอง" ไม่เท่ากันในด้าน "คุณค่าความเป็นคน" ไม่ว่าเค้าจะทำงานอะไร ตำแหน่งเล็ก หรือ ใหญ่ ...เราทุกคน คู่ควร กับการได้รับคุณค่า ได้รับการชื่มชม และให้เกียรติ นั่นคือ วิธีคิด และ หลักปฎิบัติของผมไม่ว่าเค้าจะเป็นแม่บ้าน ไม่ว่าเค้าจะเป็นยาม เราทุกคน มีสิทธิ และ คุณค่า ความเป็นคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น เราต้อง "ให้เกียรติ" กับคนทุกระดับ
          ฝึก คำว่า "ขอบคุณ" ให้เป็นนิสัย ไม่ว่าจะเป็นใคร ตำแหน่งไหน เค้าทำอะไรให้คุณ แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม (ผมเป็นวิทยากร เวลาแม่บ้าน เอาน้ำมาให้ ยามเปิดประตู ช่วยถือของให้เรา เพียงคุณกล่าวคำว่า "ขอบคุณ" แค่นี้เค้าก็ชื่นใจแล้ว ^__^
          ครู อาจารย์ สอนผมว่า เมื่อสำเร็จแล้ว จงเป็นอย่าง "รวงข้าว" ที่ยิ่งเติบโต ยิ่งโน้มลงคนที่ยิ่งใหญ่ (จริงๆ) เค้าจะอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เอาตำแหน่งหน้าที่มากดขี่ผู้อื่น ไม่เอาตำแหน่งมาอวดผู้อื่น (ไม่ต้องคิดถึงหัวหน้า หรือ เจ้านายคุณ คนนั้นครับ นึกถึงตัวเรา เตือนตัวเรานะ ไม่ต้องไปคิดนินทาเค้า รู้ทันนะ อิอิ)
          "คุณค่าความเป็นคน" เท่าเทียมกัน แต่ มี "มูลค่าในตนเอง" ไม่เท่ากันบางคนหารายได้ ได้เดือนละหลายหมื่น บางคนหารายได้ ได้เดือนละเป็นแสน บางคนหารายได้ ได้เดือนละเป็นหลักล้านบาท ดังนั้นเวลาของแต่ละคน คุณค่าเค้าแต่ละชั่วโมงไม่เท่ากัน
          จากสัจธรรมของโลกใบนี้ สิ่งที่ทำให้คนมี "มูลค่า" หรือ "ค่าตัว" แตกต่างกัน เพราะงานที่เค้าทำ คุณค่า หรือ มูลค่าของตัวคุณ จะเท่ากับ คุณค่าที่คุณส่งมอบ x จำนวนคนที่คุณส่งมอบ (High Value ) x (Volume) ยิ่งงานที่คุณทำส่งผลประโยชน์ให้คนมากเท่าไหร่ ? และเป็นประโยชน์กับผู้คนจำนวน แค่ไหน คุณก็จะมีรายได้ ความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ในการพัฒนาตัวคุณให้สร้างส่งมอบคุณค่าให้ผู้อื่นได้มากขึ้น คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) คุณลักษณะภายใน (Character) ของคุณให้เพิ่มขึ้น เช่น ฝึกตนเองให้เป็นนักแก้ปัญหา ไม่ว่าปัญหาอุปสรรค์จะยาก หรือ หนักอย่างไร แต่ถ้ามีคุณเข้าไป ปัญหานั้นจะคลี่คลาย และผ่านไปได้ดี พัฒนาตนเองจากคนที่ไม่เคยพูดหน้าห้อง ต่อหน้าที่ชุมชนได้ แล้วฝึกตนเองจนคุณสามารถทำเรื่องนี้ได้ ฝึกตนเองให้มีภาวะผู้นำ บริหารคนได้ บริหารเป้าหมายของทีมให้สำเร็จ ฝึกตนเองให้สามารถทำเรื่องนี้ได้ มูลค่าในตัวคุณก็จะเพิ่มขึ้น
          สรุป ขอให้คุณยิ่งสำเร็จ ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ว่าคุณจะหารายได้ มีความสำเร็จยิ่งใหญ่เท่าไหร่ คุณค่าความเป็นคน เรามี 1 ชีวิตเท่ากัน ต้องให้เกียรติคนทุกคนและ ตั้งเป้าในทุกๆ วัน ว่าฉันจะดีขึ้น เก่งขึ้น ยอดเยี่ยมขึ้น เพื่อเพิ่ม "มูลค่า" ให้กับชีวิตของฉัน แล้วสักวัน คุณจะกลายเป็น "มนุษย์ทองคำ" ที่มีแต่คนต้องการตัวคุณครับ
 

บทความดีๆ

ของขวัญกล่องที่ 31 สิ่งสำคัญที่ผมอยากบอกคือ "เริ่มจากคุณเปลี่ยนตัวเองก่อน" หลายคนเวลาเจอผม แล้วจะเล่าให้ฟังว่าเค้าอยากทำอันนี้ จะทำอันโน้น ถ้าสำเร็จจะเปลียนแปลงประเทศ เปลี่ยนโลกนี้ได้   กล่องของขวัญที่ 1 "ความสำเร็จเป็นเรื่องของจิตใจ ไม่ใช่แค่สมอง" ถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดผลลัพธ์ "เก่งแต่ ไม่กล้า มีค่าเท่ากับศูนย์" ผมเห็นหลายคน มีความรู้มากมาย แต่ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าลง   กล่องของขวัญที่ 2 ความสามารถในการ "สร้างเงิน' สำคัญกว่า "จำนวนเงิน" ที่คุณมี ถ้าวันนี้คุณคิดว่าอายุก็มากแล้วยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ไม่มีอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่มีรายได้ ในระดับที