3 เหตุผลที่บริษัทชั้นนำให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมจาก บริษัท Beyond Training

เรียนรู้จาก Expert ตัวจริง ทุกหลักสูตรถูกถ่ายทอดจากวิทยากรที่เป็น Expert ตัวจริง รู้จริงในสิ่งที่ถ่ายทอด และประสบการณ์ความสำเร็จในด้านนั้นๆ ถ่ายทอดอย่างตรงประเด็นเพื่อให้คุณนำไปใช้ได้จริง

เทคนิคการถ่ายทอดแบบ High Engagement Trainng สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สามารถดึงความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบบรรยาย ทำให้จดจำและนำไปใช้ได้ทันที ด้วยเทคนิค MET ( Maximum Engagement Technique )

ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ High Business Impact มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) ให่สอดคล้องกับการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจากอบรมเพื่อให้เกิด Return On Training Investment (ROTI) สูงสุด

BEYOND SIGNATURE PROGRAM
หลักสูตรกระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น (Master of One page summary) การสรุปทุกอย่างลงบนกระดาษหนึ่งใบเป็นทักษะ ที่องค์กรชั้นนำของญี่ปุ่นนำมาใช้ในการเรียบเรียง ข้อมูลให้กระชับตรงประเด็นและเข้าใจง่ายส่งผลโดย ตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ด้วยเทคนิคสรุปทุกอย่างแบบ CCS  ( Clarify , Classify , Simplify ) จะช่วยให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารตรงประเด็นเป็นหมวดหมู่และเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว CHANGING FOR GROWTH เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ปลูกนิสัยคนสำเร็จ พนักงานบริษัทจะปรับตัวอย่างไร ในยุคที่โลกหมุนเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทั้งด้านสังคม การเมือง รวมถึงคู่แข่ง ส่งผลให้วิธีคิดเดิมๆ วิธีการทำงานรูปแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  องค์กรจำเป็นต้องสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (CHANGE AGENT) เพื่อสร้างความสำเร็จเป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กร  PRESENTATION MASTERY  สร้างความมั่นใจสื่อสารให้เข้าใจง่ายถ่ายทอดอย่างเป็นระบบในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเร่งรีบและมีข้อมูลมากมายที่คุณต้องนำเสนอเราจะเตรียมตัวและนำเสนออย่างไรในเวลาจำกัดให้นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพนำเสนออย่างมืออาชีพ  
BEYOND EFFECTIVE COMMUNICATION
EXECUTIVE PRESENTATION (นำเสนอฉับไวโดนใจผู้บริหาร) เวลาของผู้บริหารเป็นสิ่งมีค่า แต่ละการตัดสินใจมีมูลค่ามหาศาล ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของผู้นำเสนอที่ต้องเตรียมข้อมูลที่สำคัญ นำเสนอในเวลาจำกัดพนักงานหลายคน มีความรู้ ความสามารถที่ดี มีประสบการณ์เข้าใจเนื้องานจริงแต่ไม่รู้จะนำเสนออะไรและนำเสนออย่างไรให้ ผู้บริหารเข้าใจ การสื่อสารผ่านการนำเสนอที่ดี  คือ โอกาสที่ดีในการก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน  Essential Presentation Skills  มาเปลี่ยนความกลัวการนำเสนอ ที่ทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิต ให้กลายเป็นการนำเสนออย่าง “มั่นใจ” สื่อสาร”เข้าใจง่าย”  เรียบเรียงเนื้อหาที่จะ”สื่อสารได้อย่างเป็นระบบ” สื่อสารได้น่าสนใจ น่าติดตามเป็นนักถ่ายทอดที่มีเสนห์ กับหลักสูตรที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่า “ได้ผล” COMMUNICATION WITH INTERPERSONAL (พิชิตใจใน 3 นาที) เพราะการสร้างความสำเร็จในชีวิตแค่มุ่งมั่นพัฒนาให้ตน“เก่งงาน”นั้นไม่เพียงพอคุณจำเป็นต้อง“เข้าใจ”และ “ครองใจ”ผู้คนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการพัฒนาให้ตนเป็นผู้นำที่ดีต้องมีทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนหรือ “เก่งคน”  HIGH IMPACT COMMUNICATION (สื่อสารตรงใจ ใครใครก็รัก) เพราะการสื่อสารที่ตรงประเด็น เข้าใจตรงกัน และการจับประเด็นสำคัญในการฟัง (Active Listening) เป็นทักษะสำคัญในการพัฒนาองค์กร บริษัท Beyond Training จึงออกแบบหลักสูตร  High Impact Communication ในรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย พร้อมกิจกรรม (Workshop) เพื่อให้คุณใช้ได้จริงหลังจบการสัมมนา สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความสุขในการทำงาน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร Master Facilitator Program เพราะผู้เป็นวิทยากร ไม่ใช่แค่คนที่จำข้อมูลความรู้ได้แล้วขึ้นไปพูดหน้าเวที  ความท้าท้ายอยู่ที่ทำอย่างไรให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการถ่ายทอด มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้รับบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการสอนจาก Lecturer ให้เป็นผู้อำนวยการสอน Facilitator ที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหา(Content) เข้าใจง่ายน่าสนใจ, ในบรรยากาศการเรียนรู้(Context)ที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วม(Connect) กับผู้เรียนได้ตลอดการบรรยาย
BEYOND PRODUCTIVITY
Beyond Effective Meeting จากงานวิจัยเวลากว่า50%ของผู้บริหารถูกใช้ไปกับการประชุมการประชุมที่ไม่เกิดผลลัพธ์เต็มไปด้วยความขัดแย้งจะนำไปสู่การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในที่สุด อีกทั้งปัจจุบันการประชุมมีการใช้เทคโนโลยี เช่น Conference calls, Video conferencing, การแชร์ข้อมูลผ่านออนไลน์ เป็นต้น ทำให้การนำประชุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น  KAIZEN แค่มองเห็นก็ทำได้ ในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง คนที่ไม่ปรับปรุงจะถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนอย่างไม่เต็มใจในที่สุดทักษะการปรับปรุงการทำงานจึงถือเป็นอาวุธสำคัญยิ่งที่ทุกคนในองค์กรควรมี KAIZEN (改善) หรือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือ แนวคิดการพัฒนางานผ่านการสังเกตและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเป็นหลักการสำคัญที่องค์กรชั้นนำของญี่ปุ่นนำมาใช้จนทำให้พวกเขาก้าวข้ามวิกฤตสู่ความสำเร็จนับครั้งไม่ถ้วน WASTE เสกกำไรจากความสูญเปล่า งานวิจัยระบุว่ากว่า 20% ของการขั้นตอนการทำงานในแต่ละวันคือสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร หรือที่เรียกว่าความสูญเปล่า (MUDA) ยิ่งมีงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่ามากเท่าไหรยิ่งเปรียบ เสมือนมีไขมันที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายมากเท่านั้น การเข้าใจและค้นหาความสูญเปล่า จะช่วยให้ทำงานน้อยลง ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น นำไปสู่การอยู่รอดเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน
BEYOND SALE PERFORMANCE
BEYOND ASSESSMENT TOOLS
FINGER SCAN ค้นหาพรสวรรค์ไขความลับสมองผ่านลายนิ้วมือคุณเชื่อไหมว่าสมองกับลายนิ้วมือ มีความเกี่ยวข้องกันยังมีความลับในตัวคุณที่สามารถรู้ได้ด้วยการสแกนลายนิ้วมือความลับที่บอกให้รู้ถึงพรสวรรค์ที่แท้จริงว่า “คุณมีความสามารถอย่างไร” ค้นหาศักยภาพและตัวตนที่แท้จริงของคุณเพื่อทำให้คุณสามารถเดินต่ออย่างมีจุดหมายด้วยการสแกนลายนิ้วมือกับ Brainergy ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี Brainergy การสแกนลายนิ้วมือค้นหาศักยภาพยังสามารถทำให้คุณพบศักยภาพที่แท้จริงของพนักงานช่วยคัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพื่อลดภาวะความขัดแย้งขององค์กร และจัดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม พร้อมยังสามารถสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้พนักงาน
Creative Corporate Event 
BEYOND ONLINE CLASS
OUR CLIENT

FACILITATOR & PARTNERS
ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ (อาจารย์ Be)
ผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม "Beyond Training"
คุณวิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ)
Facilitator & Consult
คุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์ ( โค๊ชแพท )
Facilitator & Consult