3 เหตุผลที่บริษัทชั้นนำให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมจาก บริษัท Beyond Training

เรียนรู้จาก Expert ตัวจริง ทุกหลักสูตรถูกถ่ายทอดจากวิทยากรที่เป็น Expert ตัวจริง รู้จริงในสิ่งที่ถ่ายทอด และประสบการณ์ความสำเร็จในด้านนั้นๆ ถ่ายทอดอย่างตรงประเด็นเพื่อให้คุณนำไปใช้ได้จริง

เทคนิคการถ่ายทอดแบบ High Engagement Trainng สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สามารถดึงความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบบรรยาย ทำให้จดจำและนำไปใช้ได้ทันที ด้วยเทคนิค MET ( Maximum Engagement Technique )

ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ High Business Impact มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) ให่สอดคล้องกับการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจากอบรมเพื่อให้เกิด Return On Training Investment (ROTI) สูงสุด

PUBLIC TRAINING
หลักสูตรกระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น การสรุปทุกอย่างลงบนกระดาษหนึ่งใบเป็นทักษะที่องค์กรชั้นนำของญี่ปุ่นนำมาใช้ในการเรียบเรียง ข้อมูลให้กระชับตรงประเด็นและเข้าใจง่ายส่งผลโดยตรง ต่อประสิทธิภาพการทำงานจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก   LEARN MORE LEARN MORE Beyond Effective Meeting จากงานวิจัย เวลากว่า 50% ของผู้บริหารถูกใช้ไปกับการประชุม การประชุมที่ไม่เกิดผลลัพธ์ เต็มไปด้วยความขัดแย้งจะนำไปสู่การ ทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในที่สุด อีกทั้งปัจจุบันการประชุมมีการใช้เทคโนโลยี เช่น Conference calls, Video conferencing, การแชร์ข้อมูลผ่านออนไลน์ เป็นต้น ทำให้การนำประชุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น LEARN MORE LEARN MORE Essential Presentation Skills สร้างความมั่นใจ สื่อสารให้เข้าใจง่ายถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเร่งรีบ และ มีข้อมูลมากมายที่คุณต้องนำเสนอ เราจะเตรียมตัว และนำเสนออย่างไรในเวลาจำกัด ให้นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนออย่างมืออาชีพ LEARN MORE LEARN MORE