3 เหตุผลที่บริษัทชั้นนำให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมจาก บริษัท Beyond Training

เรียนรู้จาก Expert ตัวจริง ทุกหลักสูตรถูกถ่ายทอดจากวิทยากรที่เป็น Expert ตัวจริง รู้จริงในสิ่งที่ถ่ายทอด และประสบการณ์ความสำเร็จในด้านนั้นๆ ถ่ายทอดอย่างตรงประเด็นเพื่อให้คุณนำไปใช้ได้จริง

เทคนิคการถ่ายทอดแบบ High Engagement Trainng สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สามารถดึงความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบบรรยาย ทำให้จดจำและนำไปใช้ได้ทันที ด้วยเทคนิค MET ( Maximum Engagement Technique )

ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ High Business Impact มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) ให่สอดคล้องกับการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจากอบรมเพื่อให้เกิด Return On Training Investment (ROTI) สูงสุด

PUBLIC TRAINING
หลักสูตรกระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น การสรุปทุกอย่างลงบนกระดาษหนึ่งใบเป็นทักษะที่องค์กรชั้นนำของญี่ปุ่นนำมาใช้ในการเรียบเรียง ข้อมูลให้กระชับตรงประเด็นและเข้าใจง่ายส่งผลโดยตรง ต่อประสิทธิภาพการทำงานจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก   LEARN MORE LEARN MORE TRAIN THE TRAINNER PROGRAM เพราะผู้เป็นวิทยากร ไม่ใช่แค่คนที่จำข้อมูลความรู้ได้แล้วขึ้นไปพูดหน้าเวที ความท้าท้ายอยู่ที่ทำอย่างไร ให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการถ่ายทอด มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้รับบรรยากาศการ เรียนรู้ที่ดี เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง LEARN MORE LEARN MORE