TO BE THE MOST TRUSTED PARTNER

IN ACCELERATING PEOPLE CAPABILITY

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของฝ่ายพัฒนาบุคลากรในการยกระดับศักยภาพพนักงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกการทํางานยุคใหม่และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

เป้าหมาย ของเรา

เราสัญญาว่าจะยืนหยัดมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความไว้วางใจ เป็น Partner For Growth ยืนหยัดคู่องค์กรสืบต่อไป

OUR EXPERIENCEs

กว่า 9 ปีที่คร่ำวอด
อยู่ในวงการฝึกอบรม

จัดอบรมแล้วมากกว่า
1,200 คลาสต่อปี

20+ Seminar Events
และ 20,000+ ผู้เข้าร่วมต่อปี

ลูกค้ากว่า 450 บริษัท
ที่ไว้วางใจให้เราดูแล

กว่า 120 พาร์ทเนอร์
และวิทยากร “ผู้รู้จริง”
ที่ร่วมงานกับเรา

กว่า 249 หลักสูตร
ครอบคลุมทุกทักษะจำเป็น

ก่อตั้งบริษัท Beyond Training ขึ้นในปี 2014 กับอุดมการณ์ที่จะเปลี่ยนประเทศด้วยปัญญา (Bring wisdom to thailand) ด้วยการส่งมอบทักษะความรู้คุณภาพจากวิทยากร “ผู้รู้จริง” สู่คนองค์กรทั่วประเทศ เพื่อสร้าง Life Long Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านกระบวนการผลิต content ที่ทันสมัยเข้าถึงง่าย และนำไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง

“ผู้ริเริ่มเส้นทางจาก Seminar Event Promoter สู่การเป็น Modern Learning Solution สถาปันฝึกอบรม ที่ตอบโจทย์ การพัฒนาทักษะให้พนักงานมากกว่า 1,000 คลาสต่อปี และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากกว่า 2,600 องค์กร ในปัจจุบัน”

รางวัลรองชนะเลิศ “ผู้ประกอบการดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ไทย เพื่อพัฒนาองค์กร”

เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จของ BEYOND TRAINING ที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และตอบโจทย์โลกการทำงานยุคใหม่

รางวัล "มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ"

“ตอกย้ำองค์กรยึดมั่นคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส”  เรามุ่งหวังจะเป็นองค์กรตัวอย่างที่แสดงถึง  “ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ” ควบคู่ไปกับ การพัฒนาทักษะ Soft Skills ให้คนองค์กรได้เก่งงาน เก่งคน และทันโลก ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย (Modernize) กระชับ (Simplify) ใส่ใจผลลัพธ์ (Focus On Customer Outcome) รวมไปถึงแผนการตลาดที่แข็งแรงและยั่งยืน

รางวัล " นวัตกรรมดีเด่นจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) "

Beyond Training เป็นผู้คว้ารางวัลในด้าน “องค์กรนวัตกรรมดีเด่น” ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดเล็ก อันมาจากการยกระดับธุรกิจบริการด้านฝึกอบรมที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเน้นผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง

Our Client

Beyond Training ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในกลุ่ม SET50, SET100, หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจและ SME มากกว่า 2,600 ราย มีการฝึกอบรมภายในองค์กรมากกว่า 1,000 Sessions ต่อปี

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน