Play Video

The Most Trusted Enabler in People Capabilities

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของฝ่ายพัฒนาบุคลากรในการยกระดับศักยภาพพนักงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกการทํางานยุคใหม่และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

BEYOND TRAINING SERVICES

พัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรไปกับ 8 บริการของบียอนด์เทรนนิ่ง

Why Beyond Training

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง

 • SELECTED

  เราคัดเลือกวิทยากรชั้นนำระดับประเทศที่มีประสบการณ์ตรง เชี่ยวชาญในทักษะนั้น ๆ ไม่ใช่เพียงแค่รู้ทฤษฎี สามารถถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

 • DESIGN FOR WORKPLACE

  มากกว่า 249 หลักสูตร ตอบโจทย์ทุก future skills สำหรับการพัฒนาทักษะในองค์กร ครอบคลุมทั้ง macro-learning, micro-learning และ edutainment learning

 • HIGH ENGAGEMENT

  เน้นการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมตลอดการเรียนรู้ หลักสูตรถูกออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลำดับจากง่ายไปยาก รวมถึงการถ่ายทอดที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วม สอดแทรก gamification และ animation ที่สร้างความน่าสนใจ ทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ

 • SEAMLESS LEARNING EXPERIENCE

  พร้อมต่อยอดสู่ hybrid learning หรือ blended class เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไร้รอยต่อ (seamless) ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานยุคใหม่ด้วยการผสมผสานระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์อย่างลงตัว

 • MEASURABLE

  ทุกการเรียนรู้ต้องวัดผลได้ ด้วยชุดข้อสอบ pre/post test, ดาวน์โหลดใบ certification ทันทีหลังเรียนจบ รวมถึงรองรับการวัดผล return on training investment ตาม Kirkpatrick evaluation model

 • HIGH-TECH LEARNING

  เรียนรู้ผ่านการทำบทบาทสมมติ (role play) เพื่อเห็นภาพจากเคสจริง พร้อมรองรับการเรียนรู้ทุกรูปแบบตาม VAK model (Visual, Auditory, Kinesthetic)

 • APPLICABLE

  เรียนจบประยุกต์ใช้ได้จริงเพราะเนื้อหาถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการหยิบไปใช้ในการทำงาน กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับทั้งบริบทของคนไทยและสากล

ครอบคลุมถึง 12 ทักษะสำคัญ

HR MODULE

SUPPER PRODUCTIVE

LEADERSHIP DEVELOPMENT

LANGUAGE

MANAGEMENT SKILL

DIGITAL MARKETING

FINANCIAL LITERACY

INNOVATION SKILL

SELLING DEVELOPMENT

DIGITAL SKILL

COMMUNICATION

SERVICE EXCELLENCE

249
หลักสูตร

ถ่ายทอดโดย Master trainer ที่มีประสบการณ์จริงในรูปแบบเข้าใจง่ายประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อ Up Skill & Re Skill พนักงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุควิกฤต เตรียมตัวให้พร้อมสู่การทำงานยุคใหม่ New Normal

เก่งงาน

ท่ามกลางการแข่งขันโลกการทำงานในปัจจุบันพนักงานจะต้องมีการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

เก่งคน

คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ดังนั้นทักษะการบริหารคนจึงเป็นทักษะอันดับแรกๆสำหรับคนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นหัวหน้างานล้วนแต่เป็นคนที่เก่งในการบริหารคน เข้าใจและสามารถจูงใจคนที่ทำงานด้วยให้สร้างผลงานได้

ทันโลก

การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือกุญแจสำคัญในภายหน้าผู้คนจะต้องก้าวทันโลกปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ ๆ ที่สำคัญคือต้องฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

SIGNATURE PROGRAM

หลักสูตร Master of one page summary

เรียนรู้ทักษะ Mindset Skills set ที่สำคัญในการสรุปประเด็นสำคัญ นำเสนอผู้บริหาร อนุมัติตัดสินใจได้ภายใน 12 นาที ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูล...

หลักสูตร Changing for growth

ในปี 2019 ยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำอย่างไรให้พนักงานบริษัท เปิดใจ ตื่นตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวให้ก้าวทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นทั้งวิธีคิด และ วิธีการทำงาน...

หลักสูตร Effective and cross functional communication

ในการทำงานหลายคนมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จโดยการพัฒนาตนเองให้ทำงานเก่ง (เก่งงาน) และหลายครั้งที่ เรามองข้ามความสำคัญของการพิชิตใจคน แต่ด้วยความจริงที่ว่า โอกาสดีๆ มาจากผู้คน ดังนั้น ในการสร้างความสำเร็จ

CUSTOMER SUCCESS

     เป้าหมายองค์กรของคุณคือเป้าหมายของเรา ด้วยความมุ่งหวังที่จะทำให้พัฒนาศักยภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เราจึงมีทีมงานที่ช่วยออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ ติดตาม และวัดผล เพื่อให้การอบรมทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

COMPETENCY MAPPING

ออกแบบการเรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรพร้อมทั้งการวางแผนฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ (Learning journey design) เช่น วิเคราะห์ learning needs analysis จนถึง learning plan & execution, coaching และ evaluation เพื่อตอบโจทย์แต่ละองค์กรได้อย่างสมบูรณ์

INTERNAL COMMUNICATION

หัวใจสำคัญของกระบวนการพัฒนาบุคลากรอีกข้อที่ขาดไม่ได้คือ communication design หรือการทำ PR ภายในองค์กร เรามีทีมที่จะเข้าไปช่วยออกแบบ key message สำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นการรับรู้ให้กับพนักงาน อาทิ poster training, spot video, email campaign

LEARNER REPORT

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน สถิติการเรียนในรูปแบบต่างๆ ตามที่ HR ต้องการ เพื่อนำไปต่อยอดการวางแผนพัฒนาบุคคลากร ไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านระบบ digital platform หรือ classroom

Learning Development Roadmap

การันตีเรื่องผลลัพธ์จากการเรียนรู้ กับบริการที่ครอบคลุมดูแลถึง Learning Development Roadmap เส้นทางการเรียนรู้ทั้งหมด ตั้งแต่การทำ assignment, engagement activity, digital learning, active-based learning, community of practice, experience and exposure และ practice session

Classroom Experience Design

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่เสนอไอเดีย สร้างความสนุกสนานกับการถามตอบ และแสดงคำตอบของผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์ เช่น Mentimeter, Miro และ Kahoot ผ่านการเรียนรูปแบบ virtual live class รวมถึง workshop classroom ที่ถ่ายถอดผ่านวิทยากรระดับประเทศ และทีมงานมืออาชีพที่คอยสนับสนุนผู้เรียน ทั้งหมดนี้เพื่อมอบประสบการณ์สมัยใหม่และสร้างผลลัพธ์ให้แก่ผู้เรียนมากที่สุด

รายการ Youtube

ติดต่อรับคำปรึกษา

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำหลักสูตรและรูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์กับองค์กรของท่าน

รับคำปรึกษา

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน