On the shelf

หลักสูตรออนไลน์ 249 หลักสูตร ที่ตอบโจทย์ทักษะแห่งอนาคต รวมถึงหลักสูตร Micro Learning และ Edutainment Learning ที่พร้อมให้ทุกองค์กรซื้อลิขสิทธิ์เนื้อหา (License) สำหรับวางบน Learning Management System ( LMS ) ของแต่ละองค์กร (Digital File-Courseware)  เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่โลกการทำงานยุคใหม่

บริการที่ตอบโจทย์ องค์กรยุคใหม่

ตัวจริงด้าน Soft Skill Courseware

Simplify
พัฒนาเนื้อหาเชิงลึกให้เข้าใจง่าย กระชับ และนำไปปรับใช้ได้จริงกับพนักงานในทุกระดับด้วยเนื้อหาหลักสูตรความยาวไม่เกิน 90 นาที
Modernize
อัพเดตเนื้อหาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ทักษะการทำงานยุคใหม่ เท่าทันเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
Focus On Customer Outcome
ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของผู้เรียน เรียนจบต้องต่อยอดได้ และนำไปใช้ได้จริง

ส่งเสริมพนักงานเข้าเรียนบนระบบ เพิ่มอัตรา Accessibility rate ด้วย Add-on services

Co-Creation

รูปแบบการให้บริการผลิตสื่อความรู้เฉพาะภายในองค์กร เพื่อตอบโจทย์การทำ Knowledge Management ด้วยวิธีการผลิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ Beyond Training ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ Digital Content

ประเภทของเนื้อหาการผลิต (Content)

Courseware
ผลิตในมาตรฐานแบบหลักสูตรออนไลน์ สำหรับเนื้อหาที่มีปริมาณเยอะ แบ่งออกได้เป็นหลายบทเรียน
Animation Content
ผลิตในรูปแบบงาน Motion Graphic ที่เน้นภาพ Animation เคลื่อนไหว สำหรับเนื้อหาที่เน้นถ่ายทอดด้วยภาพ และการแสดงตัวอย่างประกอบ
Spot Video Content
รูปแบบการอัด Voice คุณภาพควบคู่กับวิดีโอประกอบ เหมาะกับเนื้อหาความรู้ทั่วไป ที่มีระยะเวลาน้อย และย่อยง่าย
Interview Content
รูปแบบรายการแนวสัมภาษณ์ ที่เน้นเนื้อหาเชิงนามธรรม ถ่ายทอดแนวคิด หรือประสบการณ์ของกลุ่มผู้บริหาร
Micro Learning Content
คอนเทนต์ความรู้ระยะสั้น 60-90 วินาที ที่กระชับ ตรงประเด็น เหมาะกับพนักงานที่มีเวลาน้อย
Edutainment content
บริการผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบความบันเทิง เพื่อสร้างความรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ซีรีส์ซิทคอม การทำ Role Play เป็นต้น

Services

Pre - Production

 • Content Creator Team ทีมพัฒนาเนื้อหา สำหรับช่วยเหลือองค์กรในการพัฒนาบท หรือเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กร

Production Day

 • Production team มีทีมถ่ายทำมากประสบการณ์ พร้อมกับอุปกรณ์การถ่ายทำที่ได้มาตรฐาน
 • Professional Trainer  มีวิทยากรมากประสบการณ์ สำหรับสอนทักษะ เฉพาะด้าน ให้กับทุกองค์กร

Post - Production

 • Infographic banner มีทีม Graphic Design คอยผลิตแบนเนอร์ โปสเตอร์ ประกอบสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียนในองค์กร 
 • Editor Team  ทีมตัดต่อมืออาชีพ เตรียมพร้อมสำหรับเนื้อหาทุกประเภทในองค์กร

Steps

ระยะเวลาการพัฒนาหลักสูตรให้ออกมาในรูปแบบ Digital Content ใช้เวลาประมาณ 30 - 45 วันตั้งแต่เริ่ม Step 1

1. Course Planning

 • Audience analysis
 • interview internal trainer
 • Onsite observed class

2. Design Training Program

 • Break detail courseware
 • Sequence courseware
 • Storyboard courseware
 • Break Training material

3. Video Shooting & Editing

 • Setup production date
 • Prepare Training material
  (pre test, post test,worksheet)
 • Editor process 7-14 day

4. Check & Approve Video

 • Pre approve courseware
 • Check Training material

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน