หลักสูตร Cost Analysis and Cost Management

ทุกธุรกิจล้วนมีเป้าหมายหลักเดียวกันคือผลกำไรโดยจะให้เกิดผลกำไรได้นั้นในทุกๆหน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนมีความสำคัญในการวางแผน ควบคุม และดำเนินการให้ต้นทุนของกิจกรรมที่ดำเนินอยู่นั้นเป็นไปตามงบประมาณขององค์กรที่ได้มีการจัดสรรไว้แล้ว การวิเคราะห์หาต้นทุนเป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียด ผู้ทำ Cost Analysis ต้องมีความรู้ความเข้าใจวิธีการ รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรนำมาวิเคราะห์คำนวณ หาต้นทุนและวิเคราะห์ได้ว่าทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อทำให้การกำหนดราคาสินค้าหรือราคาขายเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดจุดคุ้มทุน ช่วยให้การบริหารต้นทุนในองค์กรเป็นระบบเกิดสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นมีการนำเครื่องมือมาวิเคราะห์ผลกำไรทางธุรกิจซึ่งช่วยในการวางแผนของผู้บริหาร และเป็นสิ่งสนับสนุนในการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนในอนาคต

ดังนั้นหลักสูตร Cost Analysis ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาจาก Master Trainer ที่เป็นสุดยอดนักคิด นักเขียน ที่ปรึกษา และวิทยากรที่มีประสบการณ์การสอนจากหลายองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศด้วยประสบการณ์ในอดีตกว่า 19 ปีในธุรกิจผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์จากประเทศญี่ปุ่น และประสบการณ์อีก 2 ปีที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ คุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือเซนเซเล็ก สามารถทำให้ทุกปัญหาในองค์กรแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ นำปัญหาจริงมาวิเคราะห์ให้เกิดผลลัพธ์นำไปใช้ได้ทันทีด้วยสไตล์ การสอนที่มีลักษณะเฉพาะ ชวนให้น่าติดตามและทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการเรียนรู้ด้วย

Key Learning Points

ประโยชน์และความสำคัญของ Cost Analysis

ทำความรู้จัก C.A.R.E. Framework

Cost Control, Annual Budget, Rational Decision, Estimation

เข้าใจต้นทุนประเภทต่าง ๆ เพื่อพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

Fixed / Variable, Direct / Indirect , Standard / Actual

การจัดทำ Cost Analysis สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

เรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ

ABC Costing , Cost Ratio (KPI Management) , Benefit Cost Analysis , Assessing Benefit Cost Feasibility

ใครในองค์กรที่ควรรู้ Cost Analysis และบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ

เทคนิคและการนำไปใช้ในงานต่าง ๆ

กรณีศึกษา และกิจกรรมเสริมความเข้าใจ (Workshop)

Key Outcomes

เข้าใจประโยชน์ของการทำ Cost Analysis

สามารถจัดทำ Cost Analysis ที่เกี่ยวข้องในงานได้

นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความคุ้มทุนได้

สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม

สามารถนำเทคนิคไปพัฒนาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน