หลักสูตร Knowledge management by book summary technique

Knowledge management by book summary technique (สรุปหนังสือให้ใช้ได้จริง) การสรุปเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างมาก เพราะ “การสรุปที่ดี” ย่อมเกิดจากทักษะหลายอย่างผสานรวมกัน เช่นความคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลเบื้องต้น การจัดลำดับความสำคัญ ผ่านความคิดหลายขั้นตอน ตกตะกอนจนกลายเป็นความสามารถในการสรุปในที่สุด

หลักสูตรที่มาจากวิทยากรเจ้าของหลักสูตรยอดฮิต “One page summary กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น” , หลักสูตร “Systematic Analytical Thinking” และ หลักสูตร “Systematic problem solving” โดยถอดหลักแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งผ่านประสบการณ์การทำงานจากบริษัทญี่ปุ่นโดยตรง นำไปสู่การเขียนหนังสือ best seller ต่อยอดไปถึงการเปิดหลักสูตรสอน เพื่อถ่ายทอดวิธีการคิด วิเคราะห์ เสริมสร้างความคิดอย่างเป็นกระบวนระบบ จนไปถึงการสรุปใจความสำคัญ (Key Message) หลักสูตรสรุปหนังสือให้ใช้ได้จริง จึงเป็นหนึ่งในการเอาหลักการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมาปรับใช้กับการ “สรุปหนังสือ” โดยรวบรวมเทคนิคการสรุปใจความสำคัญ เข้าใจวิธีคิด การเล่าเรื่องของผู้เขียน ทำให้สามารถจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น จนไปถึงการถอดบทเรียนจากหนังสือ เพื่อนำไปฝึกใช้ในชีวิตจริงเกิดผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ ยิ่งอ่านหนังสือมากเท่าไหร่ ยิ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกครั้ง นำไปสู่การพัฒนาที่ไม่มีการสิ้นสุด

Key Learning Points

ทักษะการสรุปหนังสือด้วย 6C Model

วิธีการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย 3 หลักการที่สำคัญ

1.การคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง 2.เพิ่มทักษะด้วยการทำโจทย์ 3.หาวิธีนำไปใช้ในงาน

ตัวอย่างการสรุปหนังสือที่ดี จากหนังสือยอดฮิต Money101, Super productive

Key Outcomes

จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น มีความรู้สึกร่วมกับหนังสือ เพราะเข้าใจวิธีคิด+การเล่าเรื่องของนักเขียน

มีการบริหารจัดการเวลาที่ดี (Time management) ประหยัดเวลาและทบทวนหนังสือ ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดซ้ำ

นำบทเรียนจากหนังสือนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง เกิดผลลัพธ์ สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในแนวคิดของตนเองนำไปสู่ภายนอก

สรุปเนื้อหาจากหนังสือได้ ไม่ว่าจะมีความยาวเท่าไหร่ คัดเลือกประเด็นสำคัญออกมาอย่างเป็นระบบ ส่งต่อให้คนอื่นอ่านได้ เกิดการแบ่งปัน

สามารถเรียบเรียงความคิดเชิงระบบ ในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะชุดข้อมูล พัฒนาทักษะ สามารถไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงาน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน