หลักสูตร Negotiation skills

“ทักษะการเจรจาต่อรอง” เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่มักใช้ถูกใช้ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างองค์กร บุคคลกับองค์กร หรือแม้แต่บุคคลกับบุคคล บางคนอาจจะเคยใช้ทักษะการเจรจามาก่อนโดยไม่รู้ตัว แต่สำหรับบางคน อาจจะไม่เชี่ยวชาญกับทักษะเหล่านี้เลย เมื่อทำงานในองค์กรและอยู่ในตำแหน่งที่จำเป็นต้องบริหารโครงการ จำเป็นต้องไปต่อรองเจรจาเพื่อยื่นข้อเสนอทางธุรกิจผลลัพธ์อาจจะออกมาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการเจรจาทางธุรกิจ “ทักษะการเจรจาต่อรอง” จึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากหากได้รับการฝึกฝน เรียนรู้ และนำมาใช้อย่างถูกต้อง ไม่ใช่แค่องค์กรที่จะได้ประโยชน์ หากพนักงานที่สามารถใช้ทักษะนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญ ย่อมมีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ดีอย่างแน่นอน

หลักสูตร Negotiation skills จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ทักษะด้านการเจรจา, พนักงาน, หัวหน้างาน หรือผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน โดยหลักสูตรนี้จะสอนเรื่องทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้เรียนตั้งแต่หลักการ ขั้นตอนการเจรจา เทคนิคสำคัญที่ใช้ในการต่อรอง พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง รวมถึงแบบทดสอบที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านทักษะการเจรจาต่อรองมากขึ้น สามารถพัฒนาจนนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ สร้างชัยชนะตามเป้าหมายที่ต้องการ

Key Learning Points

ความสำคัญของการเจรจาต่อรอง (Negotiation) กับการทำงานในองค์กร

การเตรียมตัวให้พร้อมศึกษาข้อมูล และตั้งเป้าหมายในการเจรจาต่อรอง

หลักการเจรจาต่อรอง รูปแบบการเจรจา

เรียนรู้ลักษณะของการเจรจาที่จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้น

การเปลี่ยนข้อตกลงที่เสียเปรียบให้กลายเป็นสถานการณ์ที่น่าพึงพอใจ

Key Outcomes

เตรียมความพร้อมเมื่อต้องเผชิญกับการเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้ากับองค์กร หรือบุคคล ได้อย่างมืออาชีพ มีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือสมกับเป็น “นักเจรจาที่ดี”

ใช้เทคนิคสร้างข้อได้เปรียบระหว่างเจรจาแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ สามารถโน้มน้าว/โต้แย้งคู่เจรจาได้อย่างสร้างสรรค์

เมื่อเจรจากับคู่ค้า ผู้เรียนสามารถปิดการเจรจาด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ประสบสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

อดทนต่อภาวะกดดัน มีความหนักแน่น สามารถควบคุมอารมณ์ และตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดระหว่างการเจรจา แม้เจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

สามารถใช้ “ทักษะการเจรจาต่อรอง” ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงใช้ในการบริหารโครงการ (Project Management) ให้ได้สำเร็จ ภายใต้ทรัพยากรที่กำหนดไว้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน