หลักสูตร Virtual presentation and communication canvas

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงยุค New Normal ทำให้แทบทุกองค์กรปรับเปลี่ยนการประชุมหรือนำเสนองานในรูปแบบ Virtual Presentation แล้วจะทำอย่างไรให้การนำเสนอหรือประชุม ราบรื่นเสมือนจริง และเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ฟังเข้าใจและมีส่วนร่วม ไม่ง่วงไม่เบื่อ หรือหยิบโทรศัพท์มาเล่นขณะที่มีการประชุมออนไลน์

หลักสูตร Virtual Presentation and Communication Canvas จะช่วยพัฒนาศักยภาพการนำเสนอทั้งคำพูด กิริยาท่าทางดูเป็นมืออาชีพ น่าฟัง ทำสไตล์ให้โด่ดเด่น และเพิ่มความพร้อมก่อนการเริ่มประชุมออนไลน์ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ “อาจารย์ต้องตา” จาก Better Pitch และ “ครูฝ้าย” เอมิสา รักสยาม Style and Presentation Trainer พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่ตอบทุกโจทย์การนำเสนอออนไลน์ให้ชีวิตการทำงานของคุณได้ง่ายขึ้น

Key Learning Points

Virtual Team

3 กฎที่คุณไม่ควรทำเวลาพรีเซนต์

ทำยังไงให้คนที่ Introvert จะสามารถพูดได้ดีขึ้น

การสร้าง Sense of Community

การวิเคราะห์ผู้ฟัง 4 แบบ

คำถามที่ควรใช้ใน Online Presentation

SMART Meeting

ลักษณะสไลด์ที่ใช้ได้ผลดี ในการนำเสนอออนไลน์

สอนการใช้โปรแกรม Zoom เพื่อทำ Poll ,Whiteboard , Chat

Communication Style

สร้าง Virtual Communication ให้คนฟังผ่อนคลายและสนใจด้วยเทคนิค Comfortable

เทคนิคกระตุ้น Engagement

Key Outcomes

รู้และเข้าใจจุดเด่นและข้อควรระวังในการสื่อสาร

สามารถจัดรูปแบบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับตนเองได้

เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารให้กลุ่ม Introvert

เติมเต็มบุคลิกภาพในการสื่อสารผ่านหน้าจอได้

สามารถพูดนำเสนองานหรือประชุมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการสื่อสารออนไลน์อย่างมือโปร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน