หลักสูตร Google Workspace (for community)

“Google Workspace” คือบริการอีกอย่างหนึ่งจาก Google เป็นชุดแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับบริหารจัดการองค์กร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบเหมาะกับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยจะมีแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับการทำงานต่างๆ มากมายให้เลือกใช้งานประกอบไปด้วย ระบบอีเมล, ระบบจัดการเอกสาร, ระบบปฏิทิน, ระบบประชุมทางไกลผ่าน VDO หรือแชท และมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลและแชร์ไฟล์เอกสารให้กับสมาชิกในทีม หรือหน่วยงานภายนอกที่ทำงานร่วมด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะกับกลุ่มบุคคลที่ต้องการเครื่องมือเพื่อการสื่อสารทั้งในรูปแบบของการสื่อสารด้วยอีเมลการพูดคุยด้วยข้อความ และการใช้ Video Conference ประชุมออนไลน์ การใช้ Gmail การจัดตารางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Calendar การใช้งาน Google Photos ในการจัดการรูปภาพพื้นฐานของ Google Maps ที่ควรรู้ พร้อมวิธีใช้ รวมไปถึงการใช้งาน Google Drive สร้างพื้นที่เก็บไฟล์ โดยจะเน้นการประยุกต์ การต่อยอดกับการใช้งานจริงของ องค์กร และเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

Key Learning Points

Gmail เพื่อการสื่อสาร

Setting Gmail เทคนิคการตั้งค่าต่างๆที่น่าสนใจ

Calendar จัดตารางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Google Meet ประชุมออนไลน์ (Video Conference)

Google Photos ในการจัดการรูปภาพ

Google Maps พื้นฐานที่ควรรู้ พร้อมวิธีใช้

Google Drive สร้างพื้นที่เก็บไฟล์ทุกประเภท

Key Outcomes

การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารทั้งในรูปแบบของการสื่อสารด้วยอีเมล

การพูดคุยด้วยข้อความและการใช้ Video Conference ประชุมออนไลน์ การใช้ Gmail เป็นต้น

การบริหารจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์

การประยุกต์ใช้และการต่อยอดกับการใช้งานจริงขององค์กร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน