หลักสูตร Google Workspace (for enterprise)

สำหรับองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Google Workspace เพื่อใช้ในทำงานร่วมกันของพนักงานเน้นการสร้างกระบวนการทำงานที่ผ่านการวิเคราะห์ระบบจากผู้เชี่ยวชาญให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยเน้นตั้งแต่การวางแผนการเลือกใช้เครื่องมือ รวมถึงวิธีการสร้างกระบวนการทำงาน นำไปสู่วิธีการต่อยอดในการทำงานปัจจุบัน เช่น เทคนิคการ จัดเก็บข้อมูลลงบน Google Sheets และดึงข้อมูลไปจัดทำ Dashboard สรุปข้อมูลแบบ Real-Time หรือการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายในแบบการลากวางเครื่องมือได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด อีกทั้ง ความสามารถด้านการออกแบบ รวบรวมเนื้อหา และจัดการการเรียนการสอนอย่างครบครันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ

Key Learning Points

Gmail เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพขั้นสูง

Google Forms ยกระดับการใช้แบบฟอร์มกระดาษให้เป็นออนไลน์

Online Exam Forms ออกข้อสอบออนไลน์พร้อมวัดผลทันทีด้วย

Google Sheets จัดการผลลัพธ์ของแบบฟอร์มด้วยสเปรตชีตขั้นสูงผ่าน

Google Sites สร้างหน้าเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อการทำงาน

Insert Data แบบต่างๆบน Google Sites

Google Classroom สร้างและจัดการห้องอบรมออนไลน์

Key Outcomes

การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในการทํางาน

การประยุกต์ใช้ระบบการสื่อสารแบบออนไลน์เพื่อการทํางาน

การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการเรียนการสอน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน