หลักสูตร Google Workspace (for transformation)

“Google Workspace” เป็นแพลตฟอร์มการทำงานครบวงจร รวมถึงเครื่องมือสร้างเนื้อหาสำหรับการทำงานร่วมกัน เช่น Google Docs, Google Sheets, และ Google Slides เพิ่มการสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Google Workspace เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของพนักงานแบบ Real time รองรับการใช้งานทั้งเอกสารออนไลน์ สเปรตชีตออนไลน์ การสร้างงาน นำเสนอที่รองรับทุกอุปกรณ์ การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งทั้งหมดเป็น การใช้งานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อง่ายต่อการนำไปสู่การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Key Learning Points

Google Drive จัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย

Google Docs ทำงานกับเอกสารออนไลน์

Technique Google Docs และการทำงานร่วมกัน

Google Sheets สร้างสเปรตชีตออนไลน์

Data Analytics ด้วย Google Sheets ที่สะดวกและรวดเร็ว

Google Slides จัดการงานนำเสนอออนไลน์

Google Forms แบบฟอร์มออนไลน์ ใช้แทนกระดาษ

Key Outcomes

การใช้ Google Workspace เป็นเครื่องมือสําหรับการทํางานร่วมกันของพนักงานแบบ Real time

การใช้ Google Workspace เป็นเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน