หลักสูตร Microsoft Excel – Data Analysis with Excel Pivot Tables

การทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต้องมีการดูข้อมูลแบบสรุปผลเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยโปรแกรม Excel มีเครื่องมือที่ชื่อว่า PivotTable ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลข้อมูลในรูปของตารางและแผนภูมิได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธี “การลาก-วาง” อย่างง่าย

ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้ถึงเทคนิคในการใช้เครื่องมือ PivotTable บน Excel เพื่อช่วยในการสรุปผลข้อมูล เช่น สรุปผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของยอดขายแต่ละเดือนพร้อมแสดงค่าเปอร์เซ็น สรุปยอดขายสินค้าโดยแยกตามรายลูกค้าหรือรายสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถแปลงข้อมูลรายงานของ PivotTable เป็นรายงานในรูปแบบของแผนภูมิที่เรียกว่า PivotChart เพื่อนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Key Learning Points

รู้จักกับ Pivot Table

เตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล

สร้างผลสรุปข้อมูลด้วย PivotTable

ปรับปรุงข้อมูลของตาราง PivotTable

เทคนิคการสร้างกลุ่มและเรียงลำดับข้อมูลในแต่ละประเภทบน PivotTable

ปรับแต่ง PivotTable (Design)

สร้างแผนภูมิด้วย PivotChart

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเชิงธุรกิจสำหรับ PivotTable และ PivotChart แบบมืออาชีพ

Key Outcomes

ใช้เครื่องมือ PivotTable สรุปผลข้อมูล และสร้างแผนภูมิวิเคราะห์ข้อมูลได้

หาผลสรุปข้อมูลที่เหมาะสมและสร้าง Pivot Chart ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประยุกต์ใช้ PivotTable และ PivotChart กับข้อมูลแบบต่างๆ ได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน