หลักสูตร Reshaping the future of work digital mindset

New Normal หรือ Digital Disruption ก็เปรียบเสมือนคลื่นใหญ่ที่โหมซัดกระหน่ำเข้ามาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิตอลที่ประกอบไปด้วยการใช้งานของประชากรหลายร้อยล้านคนบนโลก จึงต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับสภาวะแวดล้อมใหม่ นำไปสู่การเกิด Digital transformation และแน่นอนว่าโลกธุรกิจที่คอยขับเคลื่อนตนเองอยู่บนดิจิตอลก็ย่อมต้องปรับตัวต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

จึงเป็นหลักสูตรที่ทาง Beyond training ร่วมกับ JIB บริษัทชั้นนำด้านไอทีของประเทศไทย เพื่อนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า “Digital Mindsets” ให้แก่ผู้ประกอบการหรือพนักงานทุกระดับในองค์กรที่ต้องทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล ให้กลายเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Digital transformation เรียนรู้ทักษะ กลยุทธ์ที่สำคัญ พัฒนาขีดความสามารถในด้านดิจิตอล (Digital capabilities) จนกลายเป็นผู้มีภาวะในการตัดสินใจ คาดการณ์ถึงความท้าทายใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้น นำไปสู่การสร้างแนวทางให้องค์กรสามารถปรับตัวเองและทีมจนสามารถเอาตัวรอดในสนามแข่งขันธุรกิจในยุคดิจิตอลได้อย่างยั่งยืน

Key Learning Points

Introduction to Digital Mindset

Back at the office - how digital technology help address work challenge

Building your digital capability

Mobilizing your new digital capability

Key Outcomes

เสริมสร้าง Digital Mindset ซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญให้กับผู้เรียนหรือพนักงานในองค์กรนำไปสู่จุดริเริ่มให้เกิดองค์กรแห่งดิจิตอล (Digital Organization)

ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองในด้านทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในด้านดิจิตอล (Digital Capabilities)

วางแผนกลยุทธ์องค์กร (Business Strategic) เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกของดิจิตอลได้ก้าวข้ามความท้าทายใหม่ๆ และคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

ประยุกต์เทคโนโลยีให้กับเข้ากับกระบวนการทำงาน โดยใช้หลัก Agile จนสามารถสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ปรับเปลี่ยนผลลัพธ์การทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตามเท่าทันความต้องการของผู้บริโภค

เปิดมุมมองให้ผู้เรียนรับรู้ข่าวสารของโลกดิจิตอล เพิ่มวิสัยทัศน์แห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนจนกลายเป็นผู้มีภาวะในการตัดสินใจหนึ่งในสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญของผู้นำในยุคปัจจุบัน

ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาจริงจากองค์ที่ประสบความสำเร็จในการนำ Digital Mindset มาใช้ในการปรับตัวเข้ากับโลกดิจิตอล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานองค์กรของผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในการสร้างทิศทาง วิสัยทัศน์ขององค์กร จนสามารถปรับตัวเองได้อย่างยั่งยืนบนโลกดิจิตอล

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน