หลักสูตร Content Marketing

“การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี” ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารและเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก หากการสื่อสารภายในองค์กรมีความชัดเจนก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันบุคลากรในองค์กรก็จะเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน การสื่อสารภายในองค์กรจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่ควรดูแลในเรื่องการสื่อสารกันภายในองค์กรก็จะต้องมีกลยุทธ์และวิธีการที่จะทำ Content เพื่อที่จะสื่อสารออกไปให้ดูมีความน่าสนใจแม้จะเป็นกับบุคลากรภายในด้วยกันเองก็ดีก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Content Marketing ดังนั้นกระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จะต้องทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความร่วมมือและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี

Key Learning Points

เรียนรู้ 5 Factors ที่สำคัญ เพื่อทำให้การเขียน Content ออกมาดี

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างไรให้มีความน่าสนใจ ในมุมที่เราต้องเป็นผู้สื่อสารในองค์กร

แนวทางและวิธีการที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยการสื่อสารผ่านสื่อ Content ออกไป

Key Outcomes

ได้เรียนรู้วิธีการทำ Content ที่ดี ให้ดูมีความน่าสนใจและน่าติดตาม

มีความเข้าใจในเรื่อง Content Marketing มากขึ้น

สามารถเข้าใจมุมมองของผู้ทํา Content จากมุมมองของกลุ่มคนที่ต้องเป็นคนสื่อสารระหว่างฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน