หลักสูตร Facebook Marketing for Executive

การทำโฆษณา Facebook กลายเป็นหัวข้อด้านการตลาดออนไลน์ที่มีคนพูดถึงเยอะมากจนกลายเป็นกระแสที่ธุรกิจต่างๆ พากันยิงโฆษณาบน Facebook ถล่มทลาย เพื่อหวังจะเพิ่มยอดขายการที่องค์กรจะกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาบน Facebook ได้นั้นจะต้องเข้าใจกลยุทธ์การตลาดบน Facebook ก่อน รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้อย่างรอบด้านสำหรับหลักสูตร Facebook Marketing for Executive ได้รวบรวมเนื้อหาทำการตลาดและการโฆษณาผ่าน Facebook ขั้น Advance สำหรับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคนิคต่างๆ แบบเจาะลึก

โดยวิทยากรที่มีความสามารถโดดเด่นจนทีม Facebook จากอเมริกาต้องมาหาถึงออฟฟิศไทยเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ Facebook ของคนไทย “คุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์” หรือที่รู้จักกันในนาม นางฟ้าการตลาดดิจิตอลผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดออนไลน์ ทั้งการทำธุรกิจ และการบรรยายในหลักสูตรตลาดออนไลน์มาแล้วกว่า 100 รุ่น มีผู้สัมมนาเกินกว่า 10,000 คน เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์โซอี้สคาร์ฟ (แบรนด์ผ้าพันคอที่โตจากโลกออนไลน์) ผู้เข้าอบรมจึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรนี้ จะได้ทั้งความรู้และกรณีศึกษามากมาย พร้อมคำแนะนำและเทคนิค วิธีการที่ผู้บริหารสามารถนำไปบริหารการทำตลาดบน Facebook ให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นและประสบความสำเร็จ

Key Learning Points

บทบาทของ Facebook ในปัจุบัน

พฤติกรรมการใช้ Facebook ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม

เทคนิคการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด

การวิเคราะห์และการทำโฆษณาเชิงลึกบน Facebook

ประเภทและ Objective ของโฆษณาบน Facebook

กลยุทธ์ ในการสร้าง Content ในรูปแบบ รูปภาพ วิดีโอ หรือ Stories

การลดต้นทุนในการโฆษณาบน Facebook

เคล็ดลับการสร้างโอกาสในการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

โครงสร้างการสร้างและการปรับเปลี่ยนแคมเปญบน Facebook

การใช้งาน Facebook Pixel

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงและจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

การยิงโฆษณา Facebook Ads ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

Key Outcomes

เข้าใจความสําคัญและความจําเป็นของการทําการตลาดบนFacebook

กลยุทธ์พื้นฐานในการทําการตลาดใน Facebook

สามารถนําความรู้และเทคนิคไปประยุกต์ในการทํางานการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายและวิธีการโปรโมทโฆษณาได้แม่นยํา

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน