หลักสูตร Happy money happy work-life Module 2 : ความรู้พื้นฐานการเงิน และการตรวจสุขภาพการเงินตัวเอง

“ความรู้ทางการเงิน” (financial literacy) เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตคนทุก ๆ คน เพราะปัญหาเรื่องการเงิน ไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ, สังคม และวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน โดยวัยเฉพาะวัยทำงาน “เรื่องการบริหารเงิน” ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกต้องวางแผนแต่ละ “เป้าหมายการเงิน” ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบในแต่ละวัย เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจ “วิธีการวางแผนการเงิน” เพื่อนำไปบริหารจัดการให้เหมาะสมกับทุกด้านของชีวิตตามหลักการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง

ในหลักสูตร “Happy money Happy work-life” การเงินดี การงานยิ่งมีความสุข! จะเป็นเนื้อหาแบบต่อเนื่องทั้งหมด 5 Modules ที่ครอบคุมเนื้อหา “เรื่องการเงินพื้นฐานที่คนทำงานควรรู้” ตั้งแต่ ทำไมต้องวางแผน การเงิน? การตรวจสุขภาพการเงินของตัวเอง การงบการเงินของตัวเอง การตั้งเป้าหมายการเงิน การจัดการ ความเสี่ยง การวางแผนเกษียณ การจัดการภาษี และการวางแผนลงทุน หลักสูตรนี้จะทำให้คนทำงานทุกคน เข้าใจสุขภาพการเงินของตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายการเงินของตัวเองได้ เริ่มลงมือทำแผนการเงินต่างๆ ให้สุขภาพการเงินของตัวเองและครอบครัวแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะถ้าสุขภาพการเงินดี ทำให้ทำงานมีความสุข ผลงานที่ออกมาก็ยิ่งมีคุณภาพ องค์กรก็สามารถเติบโตไปด้วยกัน

MODULE 2 : ความรู้พื้นฐานการเงิน และการตรวจสุขภาพการเงินตัวเอง หลักจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ และหลักการวางแผนการเงินไปแล้วใน Module นี้จะชวนมา ตรวจสุขภาพการเงินและเรียนรู้ “พีระมิดทางการเงิน” (Financial Pyramid) ว่าคืออะไร การวางแผนการเงินให้มีสภาพคล่องก็เปรียบเหมือนกับการมีรากฐานการเงินที่ดี ดังนั้นเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง ควรเริ่มจากการรู้งบการเงินของตัวเองก่อนมาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ใน Module 2 ความรู้พื้นฐานการเงินและการตรวจสุขภาพการเงินตัวเอง

Key Learning Points

มาลองตรวจสุขภาพการเงินของตัวเองก่อน

หลักการวางแผนการเงิน “พีระมิดทางการเงิน” (Financial Pyramid)

มาเริ่มทำ “งบการเงินส่วนบุคคล” ของตัวเอง

Key Outcomes

ความรู้ทางการเงินที่สามาถนําไปปฏิบัติได้จริง

วางแผนสร้างรากฐานทางการเงินให้ดีขึ้น

เรียนรู้การวางแผนการเงินด้วย “พีระมิดทางการเงิน”

สามารถนําเทคนิคไปปรับใช้ในการวางแผนการเงินให้มีสภาพคล่องที่ดีได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน