หลักสูตร Happy money happy work-life Module 3 : การตั้งเป้าหมายการเงิน ให้สามารถทำได้จริง!

“ความรู้ทางการเงิน” (financial literacy) เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตคนทุก ๆ คน เพราะปัญหาเรื่องการเงินไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ, สังคม และวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนโดยวัยเฉพาะวัยทำงาน “เรื่องการบริหารเงิน” ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกต้องวางแผนแต่ละ “เป้าหมายการเงิน” ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเพราะยิ่งอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบในแต่ละวัย เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจ “วิธีการวางแผนการเงิน” เพื่อนำไปบริหารจัดการให้เหมาะสมกับทุกด้านของชีวิต ตามหลักการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง

ในหลักสูตร “Happy money Happy work-life” การเงินดี การงานยิ่งมีความสุข!” จะเป็นเนื้อหาแบบต่อเนื่องทั้งหมด 5 Modules ที่ครอบคุมเนื้อหา “เรื่องการเงินพื้นฐานที่คนทำงานควรรู้” ตั้งแต่ ทำไมต้องวางแผน การเงิน? การตรวจสุขภาพการเงินของตัวเองการงบการเงินของตัวเอง การตั้งเป้าหมายการเงิน การจัดการ ความเสี่ยง การวางแผนเกษียณ การจัดการภาษีและการวางแผนลงทุน หลักสูตรนี้จะทำให้คนทำงานทุกคน เข้าใจสุขภาพการเงินของตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายการเงินของตัวเองได้ เริ่มลงมือทำแผนการเงินต่างๆให้สุขภาพการเงินของตัวเองและครอบครัวแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไป เพราะถ้า “สุขภาพการเงินดี ทำให้ทำงานมีความสุข ผลงานที่ออกมาก็ยิ่งมีคุณภาพ องค์กรก็สามารถเติบโตไปด้วยกัน MODULE 3 : การตั้งเป้าหมายการเงิน ให้สามารถทำได้จริง!” เมื่อได้เรียนรู้แล้วว่าสภาพการเงินของตัวเองอยู่ในระดับไหน ก็ส็ามารถนำมาสู่การตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการตั้งเป้าหมายที่ดีควรแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะยาวจะมีวิธีการตั้งเป้าหมายทั้ง 3 ระยะให้สำเร็จได้อย่างไร และควรเลือกวิธีการไหน จึงเหมาะกับตัวเองมากที่สุด Module 3 การตั้งเป้าหมายการเงิน ให้สามารถทำได้จริง! จะมีวิธีการที่สำคัญ เรียนจบทำได้ทันที

Key Learning Points

เป้าหมาย “สั้น กลาง ยาว”

เป้าหมายการเงินพื้นฐาน “ที่ทุกคนควรมี”

Key Outcomes

เข้าใจความสําคัญและความแตกต่างของการตั้งเป้าหมายในระยะต่าง ๆ

สามารถจัดเป้าหมายในแต่ละแบบให้เหมาะสมกับตัวเอง

นําเทคนิคการตั้งเป้าหมายทางการเงินไปจัดการให้ประสบความสําเร็จได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน