หลักสูตร Happy money happy work-life Module 5 : Case Study แผนการเงินของคนวัยทำงาน

“ความรู้ทางการเงิน” (financial literacy) เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตคนทุก ๆ คน เพราะปัญหาเรื่องการเงินไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ, สังคม และวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน โดยวัยเฉพาะวัยทำงาน “เรื่องการบริหารเงิน” ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกต้องวางแผนแต่ละ “เป้าหมายการเงิน” ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบในแต่ละวัย เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจ “วิธีการวางแผนการเงิน” เพื่อนำไปบริหารจัดการให้เหมาะสมกับทุกด้านของชีวิต ตามหลักการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง

ในหลักสูตร “Happy money Happy work-life” การเงินดี การงานยิ่งมีความสุข! จะเป็นเนื้อหาแบบต่อเนื่องทั้งหมด 5 Modules ที่ครอบคุมเนื้อหา “เรื่องการเงินพื้นฐานที่คนทำงานควรรู้” ตั้งแต่ทำไมต้องวางแผน การเงิน? การตรวจสุขภาพการเงินของตัวเองการงบการเงินของตัวเอง การตั้งเป้าหมายการเงิน การจัดการ ความเสี่ยง การวางแผนเกษียณ การจัดการภาษี และการวางแผนลงทุน หลักสูตรนี้ จะทำให้คนทำงานทุกคน เข้าใจสุขภาพการเงินของตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายการเงินของตัวเองได้ เริ่มลงมือทำแผนการเงินต่างๆ ให้สุขภาพการเงินของตัวเองและครอบครัวแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะ ถ้าสุขภาพการเงินดี ทำให้ทำงานมีความสุข ผลงานที่ออกมาก็ยิ่งมีคุณภาพ องค์กรก็สามารถเติบโตไปด้วยกัน MODULE 5 : Case Study  “แผนการเงินฉบับคนทำงานประจำ” หากต้องการบริหารการเงินให้ประสบความสำเร็จ มีเงินเก็บ เงินออม เงินลงทุน และมีใช้ไปจนเกษียณอย่างมีความสุขชีวิตคนทำงานเขาทำกันอย่างไรบ้าง มาเรียนรู้ใน Module 5 Case Study “แผนการเงินฉบับคนทำงานประจำ” แล้วการเงินจะดีขึ้น

Key Learning Points

Case Study ของคนทำงานในวัยต่าง ๆ

Key Outcomes

เรียนรู้และเข้าใจการบริหารการเงินของคนทำงานจาก Case study

สามารถนำวิธีการบริหารเงินที่เหมาะสมจาก Case study มาเป็นตัวอย่าง

มีแนวคิดการบริหารเงินได้อย่างมีความสุข

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน