หลักสูตร PDPA สำหรับงานบัญชี

ในปัจจุบันนั้นโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจอย่างมากเช่นกัน และแน่นอนว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั้นมีความสะดวกรวดเร็วนั้นก็จริงอยู่ แต่ทว่าในเรื่องของการเก็บและรวบรวมข้อมูลนั้น ก็จะซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือการที่จะต้องนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้หรือเผยแพร่งานบัญชีและการเงินนั้นเป็นฝ่ายที่ต้องทำงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของพนักงาน และลูกค้ารวมไปถึงข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท หลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักพื้นฐาน “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานฝ่ายบัญชี – การเงิน ต้องปฏิบัติอย่างไร และข้อควรระวังในเรื่องไหนบ้างในการใช้ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Key Learning Points

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกับบัญชี-การเงินอย่างไร

งานบัญชี-การเงิน ประเภทใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องให้ความสำคัญ

การจัดทำประเภทของข้อมูลและขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีวิธีการจัดการอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บัญชี-การเงินจะต้องดำเนินการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานบัญชี-การเงิน ควรคำนึงถึงฐานกฎหมายใดบ้าง

วิธีการให้ความยินยอม (Consent) ของเจ้าของข้อมูล ในกรณีใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี-การเงิน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อออกเอกสารทางการเงิน

Key Outcomes

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA ในงานบัญชี-การเงิน

เข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักการพื้นฐาน “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีเกี่ยวข้องอย่างไร กับงานฝ่ายบัญชี-การเงิน

เข้าใจในงานบัญชี-การเงินในรายละเอียดงานที่ต้องคํานึง หรือพึงระวังในส่วนของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เข้าใจวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะที่ต้องดูแลเรื่องบัญชี - การเงิน

เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักที่ว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน