หลักสูตร เคล็ดลับการคิดเชิงบวก

ในชีวิตการทำงานหลายครั้งที่เรามักเจออุปสรรคปัญหาในหลายด้านที่ทำให้อัตราความสำเร็จของเป้าหมายงานน้อยลงเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ยาก บางครั้งทำให้ผู้ที่ทำงานเกิดความรู้สึกแย่ นำไปสู่ทัศนคติที่คิดลบต่อการทำงานส่งผลกระทบต่อพลังแรงกายและพลังใจจนลดประสิทธิภาพการทำงานลงเพราะ “ทัศนคติ” (Mindset) เป็นสิ่งสำคัญ หากทัศนคติเปลี่ยน มุมมองก็จะเปลี่ยนตาม นำไปสู่การกระทำ (Behavior) ที่สะท้อนถึงแนวคิดอันมาจากทัศนคตินั้น หากเปรียบเทียบให้ชัด ทัศนคติจึงเหมือนกับแว่นตาที่เราสวมใส่เพื่อมองโลก หากเรามีทัศนคติการคิดเชิงบวก เมื่อพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคความคิดบวกก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เกิดพลังในการเอาชนะอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัว

หลักสูตร เคล็ดลับการคิดเชิงบวก จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นสอนการใช้ชีวิตบนพื้นฐานการคิดเชิงบวก (Positive thinking) ให้กับพนักงานหรือผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนทัศนคติของตนเองในแง่ดี เสริมพลังเมื่อเจออุปสรรคในการทำงานหรือการใช้ชีวิตเป็นรากฐานในการพัฒนาระบบความคิด นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จนสามารถก้าวหน้าทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน สร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร การสื่อสารที่เปิดกว้างกับเพื่อนร่วมงาน นำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานบนพื้นฐานของการคิดเชิงบวก

Key Learning Points

ความสำคัญของการคิดเชิงบวก (Positive thinking)

ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราเอง อะไรคือสิ่งที่กดทับศักยภาพของเราไว้

เรียนรู้ 5 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงความคิด (Mindset) และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน นำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน

การปรับตัวเข้าหาผู้อื่นและการสร้างบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จในงาน การทำงานอย่างมีความสุข

Key Outcomes

ส่งเสริมการสร้างทัศนคติ (Mindset) ที่ดี เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่หลากหลาย หรือเมื่อเผชิญกับปัญหาได้

สร้างพลังบวกที่ดีให้แก่คนรอบข้าง ทั้งในชีวิตส่วนตัวหรือในการทำงาน เสริมสร้างบรรยากาศการสื่อสารที่ดีภายในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน (Performance) มากขึ้น

มีความคิดที่เปิดกว้าง สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้กับตนเอง ตื่นตัวอยู่เสมอ เกิดพลังที่ดีในการนำไปสู่ความก้าวหน้าในการทำงาน

ใช้เทคนิคเอาชนะความคิดลบของตนเอง นำไปสู่การสร้างแรงบัลดาลใจ (Inspiration) ในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีสิ้นสุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน