หลักสูตร Stress Management

ความเครียด (Stress) เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกด้านลบที่ถูกกระตุ้นจากสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบซึ่งอาจเป็นการแสดงออกทางด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด หรืออารมณ์ต่างๆ เช่น คำพูดเฉพาะบางอย่างที่ส่งผลต่อความรู้สึกความหนาแน่นของผู้คน หรือแม้กระทั่งช่วงเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้แต่ละคนเกิดความเครียดได้ในลักษณะที่ต่างกันออกไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือการดำเนินชีวิต ทำให้เราต้องวางแผน และเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อยู่เสมอ และความซับซ้อนของสังคมปัจจุบันในด้านต่าง ๆ อาจมีหลายคนที่ไม่สามารถวางแผนรับมือ และปรับตัวกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาและเกิดความเครียดตามมาทั้งที่รู้หรือไม่รู้ตัวก็ตาม

หลักสูตร Stress management จะช่วยให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับ ความเครียด วิธีการรับมือและการป้องกัน ตลอดจนการประเมินความเครียด เพื่อให้สามารถรับมือหาแนวทางยับยั้ง และป้องกันความเครียด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการขอรับคำปรึกษาจากนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิต จากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้วยการจัดการความเครียด อาจารย์วันเฉลิม คงคาหลวง พร้อมถ่ายทอดความรู้เทคทิคการรับมือกับความเครียด แนวทางการขจัดความเครียด เพื่อเพิ่มความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน และเพิ่มสมดุลในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถนำข้อดีของความเครียดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

Key Learning Points

ความเครียดคืออะไร

ความเครียดมีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ข้อดีและข้อเสียของความเครียด

สัญญาณเตือนและอาการที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีความเครียด

สิ่งที่พบเห็นได้บ่อยสำหรับพนักงานองค์กรที่มีความเครียด

การประเมินความเครียดด้วยตนเอง

การทำบันทึกรายงานตนเอง (self-report) เพื่อประเมินความเครียด

การป้องกันตนเอง , การดูแลตนเอง และการจัดการตนเองเมื่อเกิดความเครียด

การเข้าพบนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิต

เมื่อไหร่ที่เราต้องพบนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิต

ข้อดีในการพบนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิต

เครียดหรือซึมเศร้าแยกกันอย่างไร

Key Outcomes

รู้และเข้าใจสาเหตุของความเครียดและสัญญาณเตือนเมื่อเกิดความเครียด

จัดการกับความเครียดและตัวการที่ทำให้เกิดความเครียดได้

สามารถปรับอารมณ์หรือหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด

รับมือและป้องกันอาการที่เกิดขึ้นจากความเครียด

มีวิธีการสร้างความสุขให้กับตนเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อบรรเทาอาการเครียด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน