หลักสูตร The ultimate guide to employee on boarding program

Employee on Boarding Program คือกระบวนการเริ่มต้นขององค์กรในการดำเนินการดูแลพนักงานที่จ้างงานเข้าใหม่ในองค์กร เพื่อการต้อนรับเข้าสู่องค์กร การปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ทำงานใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันทุกองค์กรประสบปัญหาพนักงานเข้าออกค่อนข้างสูง เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังของ HR ทุกองค์กรที่ต้องนำเอากลยุทธ์กิจกรรมต่างๆ มาดูแลพนักงานกันสุดฤทธิ์สุดเดช มีคำถามว่าทำไมต้องดูแลกันมากมาย คำตอบก็คือกว่าจะสรรหาพนักงานกลุ่มนี้มาได้ก็ใช้เวลา และต้นทุนพอสมควรในเมื่อองค์กรได้คน เก่ง ดี มีความสามารถเข้ามาในองค์กร แน่นอนที่สุดว่าทุกองค์กรย่อมไม่อยากให้พนักงานใหม่ที่เราเฟ้นสรรหามาลาออกจากองค์กรไปเร็วเกินสมควร

ดังนั้น ทุกองค์กรจึงพยายามนำกลยุทธ์ทุกวิธีในการที่จะทำให้พนักงานพนักงานใหม่ทุกคนที่เข้ามาในองค์กร รู้สึกได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดีปรีดา ซึ่งก็ต้องเกิดจากนัก HR ต้องออกแบบ Employee on Boarding Program ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมองค์กรตนเอง

Key Learning Points

การเริ่มต้นในการดูแลพนักงานใหม่ (Getting Started)

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม (Purpose of Onboarding)

รู้จักกับโปรแกรม Employee on Boarding Program

การเตรียมความพร้อมในโปรแกรม Onboarding Preparation

การตรวจสอบความพร้อม Onboarding Check

การสร้างสรรค์โปรแกรมความผูกพันองค์กร (Creating an Engaging Program)

การติดตามประเมินผลพนักงานใหม่ (Following Up with New Employees)

การกำหนดความคาดหวัง (Setting Expectations)

ความยืดหยุ่นของโครงการ (Resiliency and Flexibility)

การมอบหมายงาน (Assigning Work)

การกระตุ้นในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Providing Feedback)

เคล็ดลับการบริหารโครงการ สรุปและประเมินผลโครงการ

Key Outcomes

สร้างความประทับใจให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงาน

เกิดการปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้นในพนักงานเข้าใหม่ เข้าใจในงานและวัฒนธรรมขององค์กร

เพิ่ม Engagement และรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรไปได้อย่างยาวนาน

สามารถนำแนวทางการออกแบบไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

สร้างวัฒนธรรมการทำงานให้เกิดเป็น Employee Experience Journey ขึ้น

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน