หลักสูตร Design thinking in action

Design Thinking แม้จะหาอ่านได้ทั่วไป แต่ควรทําทุกขั้นตอนอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดนวัตกรรมได้จริง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ผู้สอนและการฝึกฝนทักษะอย่างถูกต้อง หลักสูตรนี้จะมีการ Tailor made เพื่อให้ตอบโจทย์องค์กรของคุณโดยเฉพาะ โดยผสมศาสตร์ Design Thinking จากหลายสถาบันทั้ง Stanford, IBM และ IDEO เข้าด้วยกัน เน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้าง skill set เป็นหลักสูตรเดียวที่ทุกคนจะได้เครื่องมือ และ Design Thinking Template ที่สามารถนําไปใช้ต่อได้ทันที

Key Learning Points

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรม เรียนรู้การสร้าง Innovation Culture ให้องค์กรปรับตัวและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ได้ลงมือทำ Design Thinking Workshop ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

เรียนรู้เทคนิคในการหาความต้องการและปัญหาของลูกค้าอย่างแท้จริง (Emotional Need และ Pain Point)

เรียนรู้วิธีการตั้งคาถามที่ถูกต้อง เพราะบ่อยครั้งที่เรามักหาทางแก้ปัญหาให้กับโจทย์ที่ผิด ทำให้ไม่เกิดนวัตกรรม

หลุดจากกรอบวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ สามารถคิดค้นไอเดียใหม่ๆ ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว

เรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลอง Prototype ที่ถูกต้อง

ได้เห็นมุมมอง เทคนิคและแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน ผ่านตัวอย่าง project และ case study จริง ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ประยุกต์ใช้ Design Thinking ในการทำงาน

Key Outcomes

เปลี่ยนชุดความคิดเดิม (Innovation Mindset) Innovation คืออะไร สร้างได้อย่างไร ? ทำอย่างไรจึงสร้างไอเดียจำนวนมหาศาล ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ ? ทำอย่างไรให้องค์กรปรับตัวและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ?

สร้างทักษะจากการลงมือทาจริงใน Work Shop (Skill Set) Design Thinking แม้จะหาอ่านได้ทั่วไป แต่ควรทาทุกขั้นตอนอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมได้จริง ซึ่งต้องอาศัย ประสบการณ์ผู้สอนและการฝึกฝนทักษะอย่างถูกต้อง

ติดตั้งเครื่องมือในองค์กร (Essential Tool Sets and Framework) ทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ และ Design Thinking Framework รวมถึงได้รับ Worksheet Template ที่สามารถนาไปใช้ได้ทันที

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน