หลักสูตร Innovation in organization

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ล้วนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และความเจริญก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่านวัตกรรมคือสิ่งที่ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้ง่ายขึ้น สร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรได้ รวมไปถึงพัฒนาความสามารถของทุกคนในองค์กร สร้างให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านการเป็นธุรกิจแห่งนวัตกรรมหรือการนำเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ

หลักสูตร Innovation in Organization จะช่วยให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร สนับสนุนการคิดแบบสำรวจเพื่อให้ได้ Business Model ใหม่ ที่สามารถสร้างการเติบโตให้องค์กรแบบก้าวกระโดด จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง อาจารย์ตี๋ ธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ ที่ปรึกษานวัตกรรมอาวุโส และกรรมการผู้จัดการ ประเทศไทย บริษัท โบลด์ กรุ๊ป ประเทศไทย ที่จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

Key Learning Points

นวัตกรรมคืออะไร

เราสามารถสร้างนวัตกรรมได้ที่ไหนบ้าง

นวัตกรรมในการสื่อสาร

Innovation in HR

นวัตกรรมในการเงิน

กระบวนการผลิตของ Innovation

ปัจจัยการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร

เสาหลักของนวัตกรรมในองค์กร

Innovation Tools

เครื่องมือ Design Thinking

Innovation Analytics

เครื่องมือ Division แบ่งส่วนสลับเปลี่ยนตำแหน่ง

ภาพรวมของ Systematic Inventive Thinking

Foresighting การมองอนาคต

Key Outcomes

รู้และเข้าใจการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

มีวิธีคิดและพฤติกรรมการทํางานที่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรม

สามารถเลือกเครื่องมือทางนวัตกรรมได้เหมาะสมกับองค์กร

สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒธรรมนวัตกรรมในองค์กร

สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยากาศการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับองค์กร

องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีผู้นำด้านนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน