หลักสูตร Business English email writing skills

ปัจจุบันการสื่อสารในการทำงานมีหลากหลายช่องทาง ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ อีเมลล์ ส่งข้อความผ่านเครื่องมือที่ทุกคนย่อมคุ้นเคยคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ แต่ถ้าหากนึกถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดย่อมไม่พ้น “การเขียนอีเมลล์” ซึ่งใช้บ่อยที่สุดในการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่แค่การในประเทศไทยเท่านั้น ต่างประเทศก็เช่นกัน ดังนั้นสิ่งพื้นฐานที่พนักงานควรจะมีเป็นทักษะ (skill) จำเป็นติดตัวเอาไว้คือการเขียนอีเมลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องติดต่อกับองค์กรต่างชาติ การเขียนอีเมลล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาสากลที่ใช้กันโดยทั่วไปอีกด้วย

หลักสูตร Business English Email Writing Skills จึงทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของพนักงานที่ต้องการฝึกทักษะการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทคัดย่อรายงานเบื้องต้น การใช้คำเชื่อมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง หลักไวยากรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย ใช้ได้ในหลายโอกาสและที่สำคัญคือถูกต้องตามหลักสากล

Key Learning Points

การเขียนอีเมลล์/โต้ตอบจดหมายธุรกิจตามแบบมาตรฐานอังกฤษและแบบอเมริกัน (Business English Letter /E-mail of Both American and British Styles)

หลักการไวยากรณ์ที่ถูกต้องในหลักการเขียน การใช้คำเชื่อม และการเรียบเรียงคำที่เข้าใจง่ายมากขึ้น (Tense & Grammar)

ฝึกฝนการเขียนบทคัดย่อ การรับข้อมูลย้อนกลับ การเขียนระดับย่อหน้าและความเรียงระดับต้น จนไปถึงการเขียนอีเมลล์ติดตามผล

รูปแบบการเขียนอีเมลล์ในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่นเพื่อโฆษณา(Advertising) แนะนำบริษัท (Introducing Company) และเสนอราคา (Quotation Form)

เทคนิคการตรวจแก้ไขงานเขียนเมื่อพบความผิดพลาด และเคล็ดลับที่ทำให้ทักษะในการเขียนพัฒนาดีขึ้น (The Secret of “How to Improve Your Writing Skill”)

Key Outcomes

เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ที่แข็งแกร่งให้แก่พนักงาน พัฒนาสมรรถภาพพื้นฐาน ยกระดับความสามารถของพนักงานในองค์กร

สามารถเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างราบรื่น เข้าใจง่าย ปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการต่อรอง การประสานงาน การติดตามผลงาน การแจ้งให้ทราบ

เขียนอีเมลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing) รวมถึงสามารถแปลและวิเคราะห์ข้อความ (Translation / Analyzing) ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขงานเขียน ให้กับตนเองและเพื่อนร่วมงานได้อย่างถูกต้อง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน