หลักสูตร Empowerment and delegation for leadership

การมอบหมายงานเป็นบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานในหน้าที่ของผู้จัดการและผู้นำ การมอบหมายงานที่ได้ผลจะต้องเกิดจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เมื่อหัวหน้างานมอบหมายหรือส่งต่องานให้ทีมงาน สิ่งที่สำคัญในอันดับแรกคือความชัดเจนในวัตถุประสงค์บทบาทหน้าที่และผลลัพธ์ที่ต้องการผ่านช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างให้มีการสื่อสารในทุก ๆ ช่องทาง

หลักสูตร Effective Communication for Delegation จะสอนหลักการและขั้นตอนที่สำคัญในการสื่อสารกับผู้ที่รับมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับใช้สไตล์การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับงานและทีมงาน โดยวิทยากรมากประสบการณ์ คุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา (อาจารย์โหงว) พร้อมถ่ายทอดเนื้อหาการมอบหมายงานให้เกิดความชัดเจน เพื่อช่วยให้งานที่มอบหมายบรรสุตามวัตถุประสงค์ และหัวหน้าจะเห็นการพัฒนาแนวความคิดในทางสร้างสรรค์และการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของทีมงาน

Key Learning Points

การมอบหมายงานผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการการมอบหมายงานสำหรับผู้บริหาร (Delegation Principle)

การสื่อสารสำหรับผู้บริหาร (Managerial Communication)

การมอบหมายงานในที่ทำงาน

ลำดับขั้นตอนของการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งคน

สไตล์ของหัวหน้างานกับการมอบหมายงาน

งานที่มอบหมาย (Delegation Task)

การสื่อสารในการมอบหมายงาน (Communicating Delegated Tasks)

เครื่องมือที่ช่วยหัวหน้างานในการมอบหมายงาน

Key Outcomes

เข้าใจความสำคัญหลักการและขั้นตอนการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

มี Mindset ในการมอบหมายงานที่ดีและมอบหมายงานได้ถูกวิธี

สามารถปรับใช้เครื่องมือในการมอบหมายงานได้เหมาะสมกับบุคคล

เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการมอบหมายงานและบรรลุเป้าหมาย

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน