หลักสูตร Motivational skills in the workplace

จากผลการศึกษาของ GALLUP พบว่าเมื่อมีแรงจูงใจพนักงานสามารถทำงานได้ดีขึ้น 20% และช่วยลดการขาดงานลง 41% ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้คนทำงานเกิดภาวะหมดไฟ ขาดความรู้สึกสนุกและขาดแรงจูงใจในงานที่ทำ สิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้พนักงานสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้สำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการสร้างแรงจูงใจ (MOTIVATION) หากขาดแรงจูงใจ ก็จะทำให้พนักงานไม่มีชีวิตชีวาไม่มีพลัง รวมถึงไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการใช้ชีวิต ดังนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้นำทีมต้องมีทักษะในการสนับสนุนให้ทีมเกิดพลังในการทำงานด้วยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น

หลักสูตร MOTIVATIONAL SKILLS IN THE WORKPLACE จะช่วยให้หัวหน้างาน หรือผู้นำทีมสามารถดึงศักยภาพการทำงานของทีมออกมาปลุกพลังสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองและทีมให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการสร้างทักษะ SOFT SKILLS ของผู้นำยุคใหม่ การฝึกสติ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในองค์กรอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้สามารถตอบโจทย์องค์กรและบุคคลต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายอย่างสมดุล พร้อมที่จะจุดประกายความหวัง สร้างแรงจูงใจไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่า สร้างความสุขในการทำงาน และความสำเร็จให้กับองค์กรได้ในอนาคต

Key Learning Points

START WITH WHY ทำไมเราต้องมี MOTIVATION

สาเหตุและอุปสรรคที่คนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจและไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

UNIVERSAL FEARS

LIMITING BELIEVE

องค์ประกอบและทฤษฎีในการสร้างแรงจูงใจ

ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ

แรงจูงใจภายในและภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร

สร้างแรงจูงใจอย่างไรให้สำเร็จด้วย POSITIVE MINDSET

ทัศนคติที่ดีที่ช่วยสร้างสรรค์แรงจูงใจในเชิงบวก

5 คุณสมบัติของผู้นำที่สร้างแรงจูงใจ ปลุกไฟให้ทีมไม่ BURN OUT

Key Outcomes

รู้และเข้าใจความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจ

กระตุ้นทีมงานให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและการใช้ชีวิต

เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้าง Mindset เชิงบวกและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตและการงาน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน