หลักสูตร Secret recipe for powerful development plan

การพัฒนาตนเองเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ เหมือนหนังสือที่ชื่อว่า “เล็กน้อย คูณ สมํ่าเสมอ เท่ากับมหาศาล” หรือดังคำกล่าวที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น (Where there’s a will, there’s a way!)” แต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออย่างไรก็ตาม การกระทำต่าง ๆ โดยปราศจากการวางแผนที่ดีย่อมลำบากและดูจะยุ่งยากกว่าอย่างแน่นอน และหลายต่อหลายครั้งที่การวางแผนไม่เคยได้ทำตามแผนและล่มไม่เป็นท่ามีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ตลอดเวลา หรือไม่เคยทำอะไรตามแผนได้เลย

หลังจากได้เรียนหลักสูตร Secret Recipe for Powerful Development Plan จะช่วยให้คุณมีสูตรลับที่ทรงพลังในการทำให้การสร้างแผนการพัฒนาตนเองให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร โดยเนื้อหาของหลักสูตรได้ผ่าน การออกแบบคิดค้นมาเป็นพิเศษ ทำให้ง่ายต่อการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และเกิดผลลัพธ์ในองค์กรโดยอาจารย์นุช กมลวรรณ พันธุสุนทร วิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรมายาวนานจากองค์กรชั้นนำ ทั้งในไทยและ Southeast Asia จะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาของพนักงานในองค์กรเกิดขึ้นจริง

Key Learning Points

การสร้างแผนที่ดีในการพัฒนาตนเอง

ขจัดทุกอุปสรรคเพื่อทำแผนพัฒนาให้สำเร็จ

4 สูตรลับสู่การทำแผนพัฒนาตนเอง

Key Outcomes

สามารถวางแผนพัฒนาตนเองและทีมงานให้ประสบผลสำเร็จ

เข้าใจวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

สามารถทำให้แผนการพัฒนาดำเนินไปตามที่กำหนดได้

เข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาตนเอง

สามารถผลักดันตนเองให้เกิดการพัฒนาไปตามแผนที่วางไว้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน