หลักสูตร Effective remote working

ในยุค New Normal คงปฎิเสธไม่ได้ว่าหลายบริษัทได้มีการปรับมาตราการการทำงานในรูปแบบ Work From Home หรือแบบ Remote work ที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันผ่านจอคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นทำให้หลายๆคนต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงานรูปแบบนี้

โดยหลักสูตร Effective Remote working อยู่ต่างที่กันทำงานได้ดีจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รู้จักตัวเองและสามารถปรับวิธีการทำงานในสภาวะ Remote working ได้เหมาะสม

Key Learning Points

Who am I เข้าใจตัวเองและผู้อื่น

Introvert VS Extrovert

Traditional working VS Remote working

เทคนิคทำสไลด์นำเสนอยังไงให้ผ่านใน 3 นาที

วิธีบริหารพลังสมาธิที่นักอ่านใจอันดับของญี่ปุ่นใช้

Pomodoro 25+5

ตรวจสอบการทำงานตัวเองและพักให้ถูกวิธี

เครื่องมือบริหารทีมเมื่อต้อง Remote Working

วิธีรักษากำลังใจของทีมเมื่อไม่เห็นหน้ากัน

Key Outcomes

รู้จักตนเองและวิธีการทำงานในภาวะ Remote working ที่เหมาะสม

สร้างสมดุลในการทำงานแบบ Remote working

วิธีการเรียนรู้และรับสารในรูปแบบ VAK

ไอเดียการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานงานแบบ Remote working

ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาการสื่อสารกับทีม

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน