หลักสูตร Lean process management for manufacturing : Series 1 worksite control

ในการทำงานเรามักจะพบปัญหาในการทำงานซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าประสบปัญหาการทำงานในที่ซ้ำ ๆ กันใน แต่ละวันคงเป็นเรื่องที่ยากที่จะแก้ไข โดยคุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก) วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน ซึ่งมีประสบการณ์ 19 ปี ในหน่วยงานวางแผนการจัดซื้อบริษัทโตโยต้า และเป็นอาจารย์สอนที่ประเทศญี่ปุ่น ให้กับบริษัทในเครือโตโยต้าทั่ว โลกกว่า 20 บริษัท และคุณปรีชา ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษาโครงการหน่วยงานรัฐและเอกชน พร้อมถ่ายทอดความรู้ ชี้เป้าปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยเน้นเรื่องการทำให้เห็นภาพความปกติและผิดปกติด้วยตาด้วยเครื่องมือ 7/25

Key Learning Points

2S

Safety

Quality built-in

Equipment Operational Condition Control

Production Control

Shipping Control

Manpower Control

วิธีการเริ่มต้นการทำ W/S และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Key Outcomes

รู้จักการปฏิบัติตามกฎพื้นฐานการสะสาง นำมาซึ่งความสะดวกและความสะดวกเกิดความง่ายต่อการทำงาน

สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย คิดว่าเป็นเรื่องตนเองเสมอ

มีความพร้อมด้านคนเครื่องมือวิธีการและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างจริงจัง

ทำให้เห็นถึงสถานะและจัดการการวางแผนที่ดี

สร้างมาตรฐานทำให้รู้สถานะเป้าหมายในการทำงาน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน