หลักสูตร Professional consultative selling

ในโลกยุค Digital Disruption ที่ลูกค้าเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีทางเลือกมากมาย มีความต้องการที่หลากหลาย และเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการขายด้วยการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) เริ่มลดบทบาทองค์กรจึงมีความจำเป็นต้อง Up skills พัฒนาทักษะทีมขายสู่การเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษา ที่มีคุณลักษณะเอาใจใส่ (Empathy) ความต้องการที่แท้จริง ที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย โดยใช้ทักษะการตั้งคำถามเพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริง ของลูกค้า (Asking Insightful Question) เพื่อให้ค้นพบความต้องการปัญหา หรือความกังวลข้อจำกัดที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Insight) และปรับแต่งสินค้าหรือบริการให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย แต่ละ Account ที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ (Customize by customer) เปลี่ยนจากการแค่เป็นคนให้ข้อมูลให้กลายเป็นที่ปรึกษาทางการให้บริการ (Solution Provider) มากกว่าและขายของเหมือนแต่เดิม ในอดีตเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละราย หรือแต่ละaccountที่มีความแตกต่างกันอย่างสินเชิง (Uniqueness) เพิ่มอัตราการซื้อซ้ำบอกต่อ และพัฒนาสู่การเป็น Loyalty Customer สร้างยอดขายให้องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตร Professional Consultative Selling ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะจากนักขายทั่วไปสู่นักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Selling) เพื่อสร้างความเอาใจใส่ เข้าใจปัญหาลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มโอกาส “ปิดการขาย ซื้อซ้ำ บอกต่อ” ให้สำเร็จมากยิ่งขึ้น

Key Learning Points

เข้าใจความแตกต่างของนักขายทั่วไป VS นักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Salesperson)

เข้าใจพื้นฐานสำคัญขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ

การวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Analysis)

องค์ประกอบสำคัญสู่การเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ

วิธีคิดนักขายที่ขายดี สร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษา

คุณลักษณะที่นักขาย ที่ขายดีต้องมี (5 Characteristics of Successful Salespeople)

วิธีการเปลี่ยนเป้ารายเดือน (Target) ให้กลายเป็นยอดขาย (Revenue)

Sales pipeline management & Sales Conversion

7 ขั้นตอนนักขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ (7 Steps for Professional Consultative Selling)

กระบวนการติดตามลูกค้า (Follow up Process)

เทคนิคการบริหารเวลา และ Productivity tools สำหรับนักขายในยุค 2020

Personality บุคคลิกภาพที่ดี วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือจากการแต่งกายของคุณ

วิธีการสร้างและรักษาแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังใจในการบรรลุยอดขายเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

หลุมดำของอาชีพนักขาย จุดพลาด ข้อควรระวังที่นักขายต้องรู้

Key Outcomes

พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า เปลี่ยนจากนักขายทั่วไปเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษา

เปลี่ยนพฤติกรรมการขาย จากผู้ให้ข้อมูลกลายเป็นผู้ตั้งคำถามเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

เข้าใจกระบวนการในการสร้างยอดขาย กลายเป็นนักขายมืออาชีพ

เรียนรู้และประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอีกด้วย

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน