หลักสูตร Proactive service mind (การบริการเชิงรุก)

งานบริการเป็นส่วนที่สำคัญในหลายธุรกิจ ถึงแม้ไม่ใช่ส่วนหลักในการขับเคลื่อนองค์กร แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่า “งานบริการ” เป็นสิ่งที่สัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า จนสามารถรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการในทุกด้านของลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เมื่อไหร่ที่เกิดการบริการที่ไม่ดี ข้อร้องเรียนของลูกค้าเพิ่มขึ้น โอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าขององค์กรคู่แข่งย่อมมีสูง หากพบเจอกับการบริการที่ดี สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบอาจทำให้ลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักองค์กรมาก่อนเกิดความสนใจนำไปสู่การบริโภคสินค้า จึงเรียกได้ว่าการบริการเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดแต่ข้อดี แต่หากองค์กรมีงานบริการที่ไม่ได้ระดับมาตรฐานทั้งที่สินค้าขององค์กรนั้นดีก็อาจโดนเปรียบเทียบและเสียลูกค้าไปในที่สุด

หลักสูตร Proactive Service Mind จึงนำเสนอในเรื่องของ “การบริการเชิงรุก” (Proactive) เหมาะกับพนักงานที่ทำงานบริการ หรือหัวหน้างานที่จำเป็นต้องดูแลเนื้องานเกี่ยวกับ “งานบริการ” ตระหนัก ตื่นตัว ปรับบุคลิกภาพให้สามารถรับมือกับความหลากหลายของลูกค้า เรียนรู้ถึงความสำคัญปัจจัยที่ทำให้งานบริการเกิดความเป็นเลิศอีกทั้งยังมีความ “Proactive” กระตือรือร้นเพื่อยกระดับงานบริการอยู่ตลอดตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงขั้นมืออาชีพ นำไปสู่ “การบริการเชิงรุก” ที่มีประสิทธิภาพ ซื้อใจลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมจุดแข็งใหม่ขององค์กร จนสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างไม่แพ้ใคร

Key Learning Points

ความสำคัญของการบริการเชิงรุก (Proactive Service Mind) Key Success Factor ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในงานบริการ

พัฒนาทัศนคติ (Mindset) ที่เหมาะสมกับ “งานบริการ” อย่างครบถ้วนทุกมิติ

เรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภค (Voice of Customer)

องค์ประกอบของ “คนที่มีคุณภาพ” ในงานบริการ มีคุณลักษณะอย่างไร?

การสร้าง “ความเป็นเลิศ” ในงานบริการ และเรียนรู้ Excellence service “4S”

เรียนรู้ความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า พฤติกรรม การแสดงออกแต่ละรูปแบบ พร้อมวิธีรับมืออย่างเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกสถานการณ์

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จ “P-R-O-A-C-T-I-V-E”

“บรรได 14 ขั้น สู่การบริการเชิงรุก” ส่งเสริมการสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม ตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงขั้นมืออาชีพ

Key Outcomes

ยกระดับงานบริการภายในองค์กรไปสู่ “งานบริการเชิงรุก” (Proactive service mind) จนสามารถนำไปสู่ความเป็นเลิศในงานบริการเหนือกว่ามาตรฐาน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ได้สัมผัสกับงานบริการ นำไปสู่ประสบการณ์ที่ดี (Good Experience) ของลูกค้า ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร มีความน่าเชื่อถือ สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์

พนักงานเข้าใจงานบริการเชิงรุกอย่างลึกซึ้ง ปรับบุคลิกของตนเองให้มีคุณภาพ ทั้งวาจาและภาษากาย จนผู้ได้รับบริการสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

รับฟังลูกค้าอย่างตั้งใจ เข้าใจความต้องการ ใช้เทคนิคในกับรับมือลูกค้าแต่ละรูปแบบได้อย่างมืออาชีพ ลดอัตราการเกิดข้อร้องเรียนลง เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น นำไปสู่ความสำเร็จในด้านงานบริการขององค์กร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน