หลักสูตร Service redefined with customer experience

ปัจจุบันพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการปรับแนวคิดในการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ให้มุ่งสู่ความเป็น Digital มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การพัฒนาความสามารถของพนักงานบริการลูกค้า เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้าควรสร้างความประทับใจในทุกจุดของการให้บริการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับองค์กรและเกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ขึ้น

หลักสูตร Service Redefined with customer experience จะช่วยให้พนักงานเห็นความสำคัญในการฟังให้ได้ยินไปถึงเสียงของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยม และมีทักษะในการดูแลรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Key Learning Points

Customer Service Technology Trends

จิตสำนึกรักบริการ

ฟังให้ได้ยินลึกไปในหัวใจลูกค้าด้วย VOC (Voice of Customer)

เทคนิควิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

เทคนิคสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าให้อยู่กับเราไปนาน ๆ (long-term relationship)

กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจในการให้บริการ

การทำ Agile Service ให้ทุกธุรกิจในงานบริการคล่องตัวขึ้น

สร้างความประทับใจด้วยงานบริการที่สร้างสรรค์

เรียนรู้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Key Outcomes

สร้างทัศนคติที่ดีในงานบริการ สร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

เข้าใจและถอดความสำคัญของการรับฟังเสียงของลูกค้าได้

สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเข้าใจ

สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีที่ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจในการให้บริการของธุรกิจ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน