Professional consultative selling

เข้าใจลูกค้า ปิดการขายอย่างชาญฉลาด พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเป็นนักขาย มีทักษะการขายเชิงที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย สร้างรายได้ และพัฒนาทักษะการขายให้เหนือชั้นกว่าคู่แข่ง

ทำไมหลักสูตรนี้จึงสำคัญกับพนักงาน

การขายเชิงที่ปรึกษาต้องอาศัยเทคนิคขั้นสูงที่มากกว่าการขายทั่วไป เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการสูงสุด

การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับพิเศษ ช่วยทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและส่งผลต่อการปิดการขายได้ดีกว่า

การเป็นที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ สามารถสร้างความแตกต่างด้วยการเน้นสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าทำไมต้องเลือกเรา

ทำไมหลักสูตรนี้จึงสำคัญกับพนักงาน

การขายเชิงที่ปรึกษาต้องอาศัยเทคนิคขั้นสูงที่มากกว่าการขายทั่วไป เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการสูงสุด

การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับพิเศษ ช่วยทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและส่งผลต่อการปิดการขายได้ดีกว่า

การเป็นที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ สามารถสร้างความแตกต่างด้วยการเน้นสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าทำไมต้องเลือกเรา

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

Professional Consultative Selling ไม่ได้เป็นเพียงแค่การขาย แต่เป็นการให้คำปรึกษา มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และร่วมหาทางออกที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้า  หัวใจสำคัญของ Professional Consultative Selling คือการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ผ่านการถามคำถาม การฟังอย่างตั้งใจ และการวิเคราะห์ข้อมูล

พนักงานขายมือใหม่

ที่ต้องการพัฒนาสู่การเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษา

Technical Sales

ที่เข้าใจงานด้านเทคนิคและต้องมารับผิดชอบงานขาย เช่น ฝ่ายวิศวกรให้กลายเป็นที่ปรึกษาการขายอย่างมืออาชีพ

พนักงานขายที่มีประสบการณ์ขายมาก่อน

ต้องการพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ และทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารงานขาย (Sales Supervisor)

ที่ต้อง Coaching , Mentoring นักขาย เพื่อสร้างทีมขายให้มีประสิทธิภาพ

พนักงานขายมือใหม่

ที่ต้องการพัฒนาสู่การเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษา

Technical Sales

ที่เข้าใจงานด้านเทคนิคและต้องมารับผิดชอบงานขาย เช่น ฝ่ายวิศวกรให้กลายเป็นที่ปรึกษาการขายอย่างมืออาชีพ

พนักงานขายที่มีประสบการณ์ขายมาก่อน

ต้องการพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ และทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารงานขาย (Sales Supervisor)

ที่ต้อง Coaching , Mentoring นักขาย เพื่อสร้างทีมขายให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

Professional Consultative Selling ไม่ได้เป็นเพียงแค่การขาย แต่เป็นการให้คำปรึกษา มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และร่วมหาทางออกที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้า

หัวใจสำคัญของ Professional Consultative Selling คือการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ผ่านการถามคำถาม การฟังอย่างตั้งใจ และการวิเคราะห์ข้อมูล

บรรยากาศภายในคลาส

วิทยากร

คุณรัสนันท์ ลิ่มกังวาฬมงคล (อาจารย์กล้วย)

Trainer ผู้สั่งสมประสบการณ์ทำงาน และเติบโตมาในสายงานขาย ผู้เชี่ยวชาญด้าน SELLING SKILL, GROWTH MINDSET และ COMMUNICATION

คุณศุภณัฏฐ์ หงษ์วัฒนาใจงาม (อาจารย์บอลลี่)

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขายขององค์กรชั้นนำในหลากหลายธุรกิจ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน