บริหารคนเก่ง เร่งองค์กรให้เติบโต

ผลวิจัยจาก Harvard Business Review

ระบุไว้ชัดเจนว่า 80% ของผลลัพธ์อันทรงประสิทธิภาพในองค์กร มักมาจากกลุ่มคนแค่เพียง 20% ขององค์กรเท่านั้น

ซึ่งกลุ่มคน 20% นี้ก็คือพนักงานที่เป็นกลุ่มคนเก่งหรือ Talent (พนักงานที่มีศักยภาพสูง) นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมองค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาและรักษาพนักงานกลุ่มนี้ไว้

ยังไม่รวมถึงปัญหาด้านการค้นหาพนักงานใหม่ที่ใช่ ผู้ที่มีทักษะและความสามารถเข้ากับวัฒธรรมองค์กรได้มาร่วมงาน ซึ่งเป็นเรื่องยากเสมอมา ถึงเวลาแล้วที่แต่ละองค์กรจะต้องกลับมา ทบทวนอย่างจริงจังว่า จะทำอย่างไรให้ “พนักงานคนสำคัญ” ยังคงอยู่กับองค์กรได้นานที่สุด พร้อมสร้างผลลัพธ์ใหม่ ๆ ให้ได้ในทุกสถานการณ์

ที่มา https://hbr.org/2017/10/what-science-says-about-identifying-high-potential-employees

TALENT MANAGEMENT (การบริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูง)

คือกระบวนการค้นหา พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจสามารถยืนหยัดและเติบโตได้แม้ในภาวะวิกฤติแต่การทำ Talent Management จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานเอง ลูกค้า ความคาดหวังขององค์กร รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

ดังนั้น Talent Management ที่จะทำขึ้นในแต่ละองค์กรจึง “มีสูตรสำเร็จที่แตกต่างกัน” และจำเป็นต้องมีการทำ Tailor-Made ที่เหมาะสมกับความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน ลูกค้า องค์กร และสภาพแวดล้อมของแต่ละแห่ง

Talent Management Infrastructure Design

ออกแบบโครงสร้างการบริหารบุคลากรศักยภาพสูง

Identify, Recruiting and Attracting talent

กระบวนการระบุ สรรหา และดึงดูดบุคคลที่มีศักยภาพสูงเพื่อเข้าร่วมองค์กร

Talent Selection

การคัดเลือกพนักงานที่ศักยภาพสูงและโดดเด่น

Performance Management

เรียนจบโหลดแบบประเมินผลการเรียนพร้อมใบรับรองได้ทันที

Training & Development

ฝึกอบรมและพัฒนา

Talent Retention 

การดูแลรักษาบุคลากรศักยภาพสูง

1. Business Direction

ทิศทางองค์กร

2. Talent Assessment

ประเมินความสามารถ

3. Talent Development

พัฒนาศักยภาพ

4. Talent Retention

รักษาคนเก่งศักยภาพสูง

BEYOND TALENT ACCELERATION PROGRAM PHASES

ลำดับขั้นตอนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

แผนพัฒนาที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนา Talent ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและประสบความสำเร็จ โดยมี 4 ขั้นตอนหลัก ตั้งแต่การตรวจสอบโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในองค์กร การระบุและเลือกบุคคลที่มีศักยภาพสูง การวิเคราะห์ ช่องว่าง ในการพัฒนาทักษะและการจัดแผนพัฒนาอาชีพที่ปรับเป็นรายบุคคล แผนพัฒนาที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนา Talent ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและประสบความสำเร็จ

TRAINING (E-learning / In-House / Public class)
การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
JOB ENRICHMENT / JOB ENLARGEMENT
มอบหมายงานที่มีระดับความคาดหวังสูงขึ้น / เพิ่มขอบเขตหรือความหลากหลายในงาน
COACHING & FEEDBACK PROGRAM
การพัฒนาโดยให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็น
JOB ROTATION
หมุนเวียนไปทำตำแหน่ง,แผนก ที่แตกต่างจากเดิม

TOOLS

JOB SHADOWING
ติดตามเรียนรู้การทำงานของผู้บริหารเหมือนเป็นเงา
BUSINESS ASSIGNMENT
มอบหมายกิจกรรมหรืองานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการขององค์กร
KNOWLEDGE-SHARING
การแลกเปลี่ยน ส่งต่อความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับผู้อื่นในองค์กร
ON THE JOB TRAINING
การเรียนรู้หน้างานจริง

TOOLS

TRAINING (E-learning / In-House / Public class)
การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
JOB ENRICHMENT / JOB ENLARGEMENT
มอบหมายงานที่มีระดับความคาดหวังสูงขึ้น / เพิ่มขอบเขตหรือความหลากหลายในงาน
COACHING & FEEDBACK PROGRAM
การพัฒนาโดยให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็น
JOB ROTATION
หมุนเวียนไปทำตำแหน่ง,แผนก ที่แตกต่างจากเดิม
JOB SHADOWING
ติดตามเรียนรู้การทำงานของผู้บริหารเหมือนเป็นเงา
BUSINESS ASSIGNMENT
มอบหมายกิจกรรมหรืองานที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการขององค์กร
KNOWLEDGE-SHARING
การแลกเปลี่ยน ส่งต่อความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับผู้อื่นในองค์กร
ON THE JOB TRAINING
การเรียนรู้หน้างานจริง

ให้เราเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและรักษาคนเก่งอนาคตขององค์กรคุณ ให้พร้อมเติบโต และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทีมงานผู้ให้คำปรึกษาของ Beyond Training จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

.

.

.

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน