โลกธุรกิจหมุนไว แต่กระบวนการจัดการคนของ HR ล่าช้า

รับแต่ “คนที่ไม่ใช่“ เข้าองค์กร ขาดกระบวนการคัดกรองผู้สมัคร

ขาดทักษะ AI และการวิเคราะห์ข้อมูล จนงาน HR กลายเป็นเรื่องยาก

ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ทีม HR ภายในองค์กร ?

กระบวนการพัฒนาคน “ถึงทางตัน” เพราะ ปรับตัวไม่ทันความเปลี่ยนแปลง

พัฒนาคนไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ ไม่สามารถคืน ROI สู่องค์กร

ระบบประเมินผลที่ไม่ชัดเจน ของการพัฒนาบุคลากร

Workshop ที่จะสร้างการตื่นตัวให้ทีม HR เพื่อพร้อมรับการเข้ามาของ Technology AI ที่จะปฏิวัติกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่การเติบโตมาตรฐานใหม่ ทั้งการค้นหา พัฒนา และรักษาบุคลากรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี

พิเศษ !

ราคา 7,900 บาท จากราคาเต็ม 9,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT) ราคา Early Bird ถึงภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2024 เท่านั้น

 • โดยคุณปฤณ จำเริญพานิช (อาจารย์อ้น)

ที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายการตลาด
ผู้เชี่ยวชาญ ChatGPT

Everything HR needs to know about applying Generative AI in the Organization

 • Introduction to ChatGPT and AI in HR
  • Understanding ChatGPT and its relevance in HR
  • Overview of AI capabilities and limitations in HR context
 • Optimizing ChatGPT for HR Functions
  • Understanding and creating effective prompts for HR tasks
  • Maximizing, training and fine-tuning ChatGPT’s capabilities for HR operations
 • Introduction to ChatGPT-4 and its additional features beneficial for HR
  • Differences between ChatGPT-3.5 and ChatGPT-4
  • The additional capabilities of ChatGPT-4 including My GPTs
 • ChatGPT-4 : Default and Attach Image Function
  • Streamlining candidate qualification verification through image-attached certifications
 • ChatGPT-4 : Browse with Bing
  • Utilizing browsing for current information and data verification
 • ChatGPT-4 : Advanced Data Analysis
  • Analyzing large datasets for actionable HR insights
 • ChatGPT-4 : DALL-E 3
  • Creating visuals from text for engaging HR communications or presentations
 • ChatGPT-4 : My GPTs
  • Creating organizational KM (knowledge Management ) with the intelligence of My GPTs
 • ChatGPT Team
  • Differences between ChatGPT Plus and ChatGPT Team, recommendations for deployment in your organization
 • โดยคุณประกาศิต ทิตาราม (อาจารย์ปุย)

กรรมการผู้จัดการ Thitaram Group ธุรกิจบริการด้าน HR ครบวงจรมานานกว่า 30 ปี

Generative AI for People Management (HRM) & Use Case

 • วางแผนกำลังคน (Automating Strategic manpower)
 • ออกแบบ Job description พร้อม วิเคราะห์ทักษะ และหัวข้อประเมินผล (AI. Design JD, Competencies and KPIs)
 • วิเคราะห์ คัดกรองผู้สมัคร ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน (Identified potential Candidates matching with Jobs)
 • การสร้างชุดคำถามเพื่อคัดเลือกผู้สมัคร
 • การออกแบบหัวข้อการประเมินผล
 • Workshop : CHAT GPT With HRM & CHRO
 • โดยคุณคงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ (อาจารย์บี)

CEO, Beyond Training สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวหน้าของไทย

Generative AI For People Development (HRD) & Organisational Development (OD) with Use Case

 • การประยุกต์ใช้ Generative AI ในการออกแบบ Personalized Learning Paths เพื่อพัฒนาบุคลากร
 • พร้อมทั้งการวัดผลการเรียนรู้ ในรูปแบบ Learning style ที่เหมาะสม
 • การประยุกต์ใช้ Generative AI ในการสร้างเครื่องมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร (Developing training materials)
  • Assessment tools ในการวัดการตระหนักรู้ AI ภายในองค์กรของแต่ละระดับในแต่ละแผนก พร้อม Idea เพื่อยกระดับการตระหนักรู้ AI ภายในองค์กร
  • Role play conversation script เพื่อพัฒนาพนักงานภายในองค์กร
  • การสื่อสารภายในสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนรู้ (Enhance Internal Communications for Enrol user or Learner)
  • การเขียน Script ถ่ายทำ content ความรู้ภายในองค์กร
 • การประยุกต์ใช้ Generative AI ในการทำ Knowledge Management ภายในองค์กร
 • Workshop : CHAT GPT With HRD

โดยคุณปฤณ จำเริญพานิช

(อาจารย์อ้น)

ที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายการตลาด
ผู้เชี่ยวชาญ ChatGPT

วิทยากรภายใน

โดยคุณประกาศิต ทิตาราม

(อาจารย์ปุย)

กรรมการผู้จัดการ Thitaram Group ธุรกิจบริการด้าน HR ครบวงจรมานานกว่า 30 ปี

Workshop

โดยคุณคงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์

(อาจารย์บี)

CEO, Beyond Training สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวหน้าของไทย

ทำไมต้องเข้าร่วม Workshop ครั้งนี้

ยกระดับสู่การเป็น HR ที่ควบคุม AI ทั้ง HRM , HRD และ HROD
จะได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Chat- GPT-4 ที่สำคัญต่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดในสายอาชีพบริหารบุคลากร
ได้สิทธิ์เรียนรู้ Exclusive Use Case ภายใน Workshop
ทุกท่านจะได้รับความรู้ผ่านกรณีศึกษาที่นำไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้ทันที
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 2 ศาสตร์ทั้ง HR และ AI
เป็นกำไรของผู้เข้าร่วมที่จะได้รับความรู้เชิงลึกจากทั้งวิทยากรที่เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์ AI (ChatGPT-4) และด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM , HRD ,HROD)

เหมาะกับใคร

ทีม HRM (Human Resource Management )

 • ช่วยให้วางแผนกำลังคน พร้อมออกแบบ Job description ผ่าน ChatGPT-4
 • ช่วยคัดกรองผู้สมัครให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 • ช่วยสร้างชุดคำถามเพื่อคัดเลือกผู้สมัคร ผ่าน Prompt Structure ที่มีคุณภาพ
 • ช่วยให้การออกแบบหัวข้อการประเมินผลการบริหารจัดการคนมีประสิทธิภาพ

ทีม HRD (Human Resource Development )

 • ช่วยยกระดับแผนพัฒนาความรู้ของบุคลากรด้วยชุดคำสั่งจาก ChatGPT-4
 • ช่วยทีม HRD พัฒนาระบบ Onboarding ที่มีประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
 • ช่วยสร้างแผนการเติบโต (Career Development) ของบุคลากร ให้ถูกทิศทาง ตรงกับเป้าหมายธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของ AI
 • ช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการติดตามผลงานของการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้วย ChatGPT-4

รูปแบบการเรียนรู้

Exclusive Workshop ระยะเวลาทั้งหมด 8 ชั่วโมง ที่บรรยายผ่านวิทยากรระดับประเทศ พร้อมกับ Business Real Case ในช่วงท้ายของแต่ละ Session

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าร่วม Workshop

1. Notebook พร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบต

2. ผู้เรียนทุกท่านต้องสมัคร ChatGPT เวอร์ชั่น 4.0 (3.5 ไม่สามารถใช้ในการเรียนได้)

AGENDA

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม เวลา 9.00 – 17.00 น.

อาคาร Kx ชั้น 10 ห้อง X04AB

8.00 – 9.00 : ลงทะเบียนเข้างาน (Register) 

9.00 – 12.00 : Everything HR needs to know about applying Generative AI in the Organization

12.00 – 13.00 : พักกลางวัน (Lunch)

13.00 – 14.00 : Generative AI for People Management (HRM) & Use Case

14.00 – 15.00 : Generative AI For People Development (HRD) & Organizational Development (OD) with Use Case

15.00 – 15.20 : พักเบรก (Coffee break)

15.20 – 17.00 : Business Real Case Workshop

Early Bird

ราคาที่ดีที่สุด ! 7,900 บาท

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

Normal Price ราคา 9,900 บาท

Bundle Pack รวม 3 ท่านในราคา 24,900 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เบอร์ 02-032-2445 ต่อ 441-446

E-mail : [email protected]

LINE : @thitaram

Link google Map : https://maps.app.goo.gl/tTW9fMbnq8sQUTmVA

หรือ เดินทางด้วย BTS ลงสถานี วงเวียนใหญ่ ทางออก 4 อาคารอยู่ห่างจากสถานี 200 เมตร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน