หลักสูตร Business model Canvas (BMC)

จะดีกว่าหรือไม่ถ้าคุณมีเครื่องมือที่ใช้ออกแบบโมเดลทางธุรกิจ ที่จะทำให้คุณและทีมงานร่วมกันออกแบบ และนำเอาไอเดียมาสร้างสินค้า และบริการเจ๋ง ๆ ออกสู่ตลาดแล้วทำยอดขาย และกำไรอย่างมหาศาล เพราะลูกค้าต่างก็รักมันพร้อมที่จะซื้อซํ้าและบอกต่อให้กับคนอื่น ๆ มาเป็นลูกค้าของคุณ

Business Model Canvas (BMC) จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างโมเดลที่ทำให้สินค้าใหม่ ๆ ของคุณแจ้งเกิดได้ในตลาด โดยคุณจะสามารถนำเสนอได้บนกระดาษแผ่นเดียว เพื่อนำมันเอาใช้ในการสื่อสารกับนักลงทุน ทีมงานฝ่ายผลิต นักพัฒนาบัญชี และการเงิน รวมทั้งนักการตลาดเพื่อจะได้นำไปสร้างสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและวางจำหน่ายในช่องทางที่เหมาะสม

เหตุใดจึงต้องมี Business Model ? หลาย ๆ องค์กรตั้งแต่องค์กรใหญ่ขนาดมหาชนไปจนถึง SME ไปจนถึง Startup ในปัจจุบันต้องการไอเดียสินค้า หรือธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้อยู่รอดในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน แต่การมีไอเดียที่ว้าวฟังดูดีก็ไม่หมายความว่าสินค้านั้นจะประสบความสำเร็จ ไอเดียธุรกิจที่ดีต้องคู่กบโมเดลทางธุรกิจที่ดีด้วย เมื่อไอเดียเจ๋ง ๆ ของคุณถูกนำออกไปสู่ตลาด แต่ถ้ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าของคุณเลย ไอเดียนั้นก็กลายเป็นความล้มเหลว และถึงแม้สินค้าของคุณตอบโจทย์ลูกค้าของคุณ และพวกเขาก็รักมัน แต่คุณไม่สามารถทำกำไรจากมัน เพื่อนำมาขยายต่อยอดธุรกิจได้ สุดท้ายธุรกิจของคุณก็จะไม่โตหรือที่เลวร้ายที่สุดก็คือต้องเลิกกิจการไป

Key Learning Points

Business Purpose

องค์ประกอบของ BMC

ลูกค้าและคุณค่าที่ส่งมอบ (Customer Segmentation and Value Proposition)

ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Channels and Customer Relationships)

ทรัพยากรกิจกรรม และคู่ค้า (Key Resources, Key Activities and Key Partners)

โครงสร้างต้นทุนและแหล่งรายได้ (Cost Structure and Revenue Streams)

เชื่อมโยงทั้ง 9 ช่องเข้าด้วยกัน

เล่าภาพให้เป็นเรื่อง (Story Telling)

การทดสอบสมมติฐาน (Assumptions Testing)

ออกแบบเวอร์ชั่นใหม่ (Designing New Versions)

Key Outcomes

เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของโมเดลธุรกิจ (Business Model)

สามารถตั้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างมีหลักเกณฑ์

เข้าใจองค์ประกอบโมเดลในการส่งมอบสินค้าและบริการ

สามารถกำหนดคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่จะมอบได้อย่างถูกต้อง

สามารถกำหนดรูปแบบของช่องทางการสื่อสารและการส่งมอบคุณค่าที่โดนใจ

สามารถจัดทำ BMC ให้ทั้ง 9 ช่องเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

สร้างโมเดลธุรกิจของสินค้านวัตกรรม ใหม่ ๆ เพื่อส่งต่อคุณค่าของสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน