หลักสูตร Conflict management

“ความขัดแย้ง” มักจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็น “ปัญหาใหญ่” ที่ควรหลีกเลี่ยง หลายคนมองว่าการทำงานบริหารที่ดีไม่ควรมีความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิด แท้จริงแล้วทุกสิ่งบนโลกนั้นล้วนเกิดการพัฒนาขึ้นเพราะ “ความขัดแย้ง” จนกลายเป็นสิ่งใหม่กันทั้งนั้น หากลองมองไปรอบตัว “ความขัดแย้ง” มักจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ตั้งแต่ระดับไมโครจนไปถึงระดับแมคโคร เรียกได้ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกสิ่งบนโลกมักจะต้องเจอความขัดแย้งตลอดเวลานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในที่สุด

ดังนั้น Conflict Management จึงเสนอวิธีที่จะทำให้องค์กรสามารถรับมือกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวองค์กร สอดคล้องสนับสนุน นำไปสู่การประสบความสำเร็จตาม “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic Goal) ที่ถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญขององค์กรนั่นเอง

Key Learning Points

ความหมายที่มาและองค์ประกอบของความขัดแย้งตามหลัก Conflict Management

เทคนิคการรับมือกับความขัดแย้งในองค์กรทั้ง 5 รูปแบบ

Avoidance, Competition, Accommodation, Compromise, Collaboration

การวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อเกิดความขัดแย้งภายในองค์กร รวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ง

Game theory ทฤษฎีเกมส์กับความขัดแย้งในองค์กร

Zero Sum Game, Negative Sum Game, Positive Sum Game

เทคนิคการลดแรงต้านในองค์กรเมื่อต้องรับมือกับความขัดแย้ง

Key Outcomes

สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างเป็นระบบรวมถึง HR tools จนสามารถสามารถสร้างระบบ

ลดแรงต้านเมื่อต้องแก้ปัญหากับความขัดแย้งในองค์กรได้อย่างมีแบบแผน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานในองค์กร

วิเคราะห์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรตามหลัก Conflict Management

ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร พนักงานไม่ตื่นตระหนกเมื่อพบเจอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน

เมื่อมีสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์กร สามารถเข้าใจและบริหารสถานการณ์ให้เกิด win-win situation ก่อให้เกิดชัยชนะร่วมกันได้

สามารถใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งเพื่อนำไปสู่แนวทางที่ทำให้เกิดการประสบความสำเร็จตาม “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic Goal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน