หลักสูตร Cost efficiency up by Data Driven

เมื่อสถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเกิดความผันผวนไม่มั่นคงในเสถียรภาพ ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก อุตสาหกรรมการผลิต องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบกิจการน้อยใหญ่ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และความไม่แน่นอนของ Demand ทำให้หลาย ๆ องค์กรต้องเร่งปรับกลยุทธ์วิธีการเพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับองค์กรต่อไป

หลักสูตร Cost Efficiency Up by data driven เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถหาประเด็นสำคัญเพื่อปรับปรุงต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกรอบแนวความคิด (Framework) ที่เรียกว่า VITAL (จำเป็นอย่างยิ่งยวด) ไฮไลท์ของหลักสูตรคือ

  • เข้าใจว่าจุดไหนที่ต้องปรับปรุงต้นทุนด้วยข้อมูลจริงอย่างถูกต้อง ไม่เดาสุ่ม
  • สามารถทำการลดต้นทุนด้วยวิธีตามแนวทางบริษัทชั้นนำระดับโลก
  • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่เข้าใจง่ายและเข้าใจแนวทางสำหรับธุรกิจยุคโควิด

 

ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก Master Trainer ที่เป็นสุดยอดของนักคิด นักเขียน และวิทยากรที่มีประสบการณ์กว่า 19 ปีในองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์จากญี่ปุ่นและประสบการณ์อีก 2 ปีในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นคุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือเซนเซเล็ก สามารถสื่อสารเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย สรุปเรื่องราวให้สั้น กระชับ ตรงประเด็นลงในกระดาษเพียงแผ่นเดียว จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพครบในทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงในองค์กร

Key Learning Points

ทำไมองค์กรให้ความสำคัญกับ Cost Efficiency

เรียนรู้ Framework "VITAL"

Value Stream Costing พิจารณาเพื่อให้เห็นต้นทุนของกระบวนการทำงานทั้งระบบ

Inventory & Facility Management

Capacity Management

Transform Operation ด้วย KPI ให้สะท้อนผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อมูลทางบัญชีได้

Appraisal for Lean การประเมินผลการทำ Lean เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะเชิงเทคนิค ปรับพฤติกรรม และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร

Lean Reporting System การสร้างวงจร PDSA ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Key Outcomes

เข้าใจกระบวนการทำ Lean ในองค์กรเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับองค์กร

สามารถนำ Framework "VITAL"มาใช้ประยุกต์ในการทำงาน

สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน

มีกระบวนการตัดสินใจที่ดีขึ้นจากการใช้ Data Driven Decision making

เข้าใจวิธีการประเมินและสามารถประเมินผลการทำ Lean

สามารถทำให้วงจรนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีความสามารถการแข่งขันที่เหนือกว่าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ต้นทุน

สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการได้อย่างถูกจุด

สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ดีด้วยการใช้ Data Driven ได้ประโยชน์สูงสุด

นำประโยชน์ของการทำ Lean Appraisal มาใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน