หลักสูตร Risk Management

เป็นเรื่องปกติที่ความเสี่ยงทำให้หลายองค์กรไม่กล้าดำเนินการเพื่อลงมือทำอะไรหลายอย่างให้องค์กรเดินหน้าในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น การเริ่มโครงการใหม่ การผลิตสินค้า วิจัยพัฒนา หรือแม้การขยายกิจการ นั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ในการบริหารความเสี่ยงที่มากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานต่อไป การบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะคนใดคนหนึ่งในองค์กร แต่ทุกคนที่อยู่ในทุกกระบวนการล้วนมีส่วนสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง แม้ในจุดของกระบวนการทำงาน ที่อาจดูเล็กที่สุด แต่ก็เป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อทำความเข้าใจและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

โดยในหลักสูตร Risk Management ได้ออกแบบให้ผู้เรียนเข้าใจความเสี่ยงที่ครอบคลุมลงลึกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในภาครัฐหรือเอกชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรือผู้ที่กำลังจะสร้างธุรกิจเป็นของตนเองก็สามารถเรียนรู้ผ่าน Risk Management Model ที่เข้าใจง่าย รวมถึงการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและสามารถนำไปวางแผน ประเมินความเสี่ยงในธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก Master Trainer ที่เป็นสุดยอดของนักคิด นักเขียน และวิทยากรที่มีประสบการณ์กว่า 19 ปี ในองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์จากญี่ปุ่น และประสบการณ์อีก 2 ปีในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น คุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือเซนเซเล็ก สามารถสื่อสารเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย สรุปเรื่องราวให้สั้น กระชับ ตรงประเด็นลงในกระดาษเพียงแผ่นเดียว จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพครบแน่นในทุกเนื้อหาพร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงในองค์กร

Key Learning Points

ความเสี่ยงมีผลอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจ

ความหมายคำจำกัดความ และประเภทของบริบทต่างๆ ของความเสี่ยง

วิธีหาความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินความรุนแรง

หนทางและเทคนิคต่างๆ ในการบรรเทาความรุนแรงที่ทำได้จริง

วิธีใช้ Model การบริหารความเสี่ยงด้วย CAMERA Framework

Key Outcomes

เข้าใจความหมายของ Risk ในมิติต่างๆ ของธุรกิจ

มีเทคนิคการค้นหา Risk

สามารถประเมินความเสี่ยงต่อธุรกิจจาก Risk ประเภทต่างๆ

เทคนิคลดบรรเทาความเสี่ยงในแต่ละประเภท

มีแนวทางบรรเทาลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร

เรียนรู้หลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ทันที

นำกรณีศึกษาในบริษัทตนเองมาทำ Workshop จริง และได้รับแนวทางนำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน