หลักสูตร Beyond effective meeting

ความท้าทายในการจัดประชุมในองค์กร จากสติถิงานวิจัยพบว่าผู้บริหารระดับกลางใช้เวลา 35% ในการประชุม ผู้บริหารระดับสูงใช้เวลา 50% ในการประชุม ผู้คนใช้เวลามากถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เตรียมรายงานผลการทำงานที่จะนำเสนอในห้องประชุม แต่การประชุมส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพ ในความเป็นจริงผู้บริหารส่วนใหญ่มีความเห็น ว่า 67% ของการประชุม คือ “ความล้มเหลว” คุณมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย และมีเป้าหมายภารกิจที่ต้องการสื่อสารคนหลายฝ่ายในเวลาเดียวกัน เพื่อให้บรรลุ Project ที่ได้รับมอบหมาย โดยบางเรื่องก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจทั้งหมด ไม่เตรียมตัวก่อนเข้าประชุมไม่อยากมาเข้าร่วม เพราะรู้สึกเสียเวลาและมารับงานเพิ่ม ต้องบริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความหลากหลายทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเรา และการติดตามความคืบหน้าของงานหลังจากจบประชุม อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์โดยไม่เสียน้ำใจไม่ทันตั้งตัว ทำอย่างไรให้จัดประชุมออกมาได้อย่างมืออาชีพโดยใช้เวลาในการเตรียมตัวน้อยใช้เวลาน้อย

หลักสูตร Beyond Effective Meeting จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมให้แก่องค์กรในทุกขนาด การรู้ผลลัพธ์ที่ต้องการในแต่ละการประชุม(Result) ใครคือบุคคลที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ(People) รวมถึงวิธีดำเนินการประชุมและการสื่อสารที่เหมาะสม (Process) นอกจากนี้ยังรวบรวมทุกเทคนิคที่จะทำให้การประชุมในแต่ละครั้งได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Key Learning Points

5 ประโยชน์ที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงทำให้คุณเองอยากจะ run effective meeting

5 Tips & Techniques ที่ทำให้คนอยากเตรียมพร้อมก่อนมาประชุมกับคุณ

ความแตกต่างระหว่างนำประชุมแบบทั่วๆไปกับนำประชุมด้วย Facilitation Technique

5 Step ขั้นตอนนำประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม

เทคนิคการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการตัดสินใจได้ทันทีในห้องประชุม Audience DecisionMaking style analysis

เทคนิคการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุมที่จัดการได้ยาก (Manage difficult people) เช่นคนที่เผด็จการ,ไม่เสนอความคิดเห็น ไม่พูดอะไรให้ห้องประชุม, เสนอความคิดเห็นไม่หยุด ในห้องประชุม

เทคนิคการนำประชุมให้กระชับได้ผลลัพธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่กำหนดไว้

Type of Meeting and Do & Don’t สำหรับรูปแบบการประชุมที่แตกต่างกัน (Ex.Regular Meeting, Project Meeting, Roll out Meeting, Adhoc Meeting)

Rhythm ที่เหมาะสมกับการประชุมแต่ละรูปแบบ

เทคนิคการติดตามหลังการประชุม ทำให้ทราบความคืบหน้าของงานแบบไม่เสียน้ำใจ

วิธีการพัฒนาการจัดประชุมของคุณให้ดีขึ้นในทุกครั้ง

Key Outcomes

บรรลุเป้าหมายได้ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์ของการประชุมจากการสนับสนุนมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมประชุม

ประหยัดเวลา มีเวลาไปทำงาน

ได้พัฒนาภาวะผู้นำ ผ่านกระบวนการที่เป็นผู้จัดประชุม

เพิ่มความมั่นใจในตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือจากทีมงานและผู้บริหาร

เป็นพื้นที่ประยุกต์ใช้ตอกย้ำ Core Value ของบริษัทมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สร้างวัฒนธรรมการทำงาน ยกระดับความสามารถของพนักงาน และพัฒนาคุณภาพของงานที่ตนเองรับผิดชอบ เป็นพื้นที่การแสดงผลงาน Team review

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ แบ่งปัน เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นผ่านการประชุม

ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ด้าน Personal Development and Business Development (ได้เรียนรู้จากคนเก่ง และมุมมองที่หลากหลายจากผู้เข้าร่วมประชุม

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน