หลักสูตร Critical knowledge management

บนโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปแบบ Once in a Century หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 100 ปี ทุกองค์กรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในหลายรูปแบบ แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวช่วยให้ทั้งตัวเราและองค์กรสามารถอยู่รอดตลอดจนพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทั้ง ๆ ที่หลายบริษัทต้องปิดตัวลง เคล็ดลับหนึ่งซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพคือการจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญและเร่งด่วน (Critical Knowledge Management) เพราะเมื่อคุณ “เข้าใจ” กระบวนการทำงานและ “จัดการ” อย่างเป็นระบบก็จะทำให้ “ปฏิบัติงาน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ “ถ่ายทอด” ความรู้และสร้างโอกาสในการ “ต่อยอด” เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายทั้งการพัฒนางาน คน และองค์กร

C4 technique ของหลักสูตร Critical Knowledge Management จะช่วยให้คุณรู้ว่าอะไรคือ KM ที่สร้างคุณค่าและมีความหมายต่อการอยู่รอดขององค์กรในอนาคต อีกทั้งยังสามารถทำ KM ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ KM ยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนา Learning agility ของบุคลากร และต่อยอดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Key Learning Points

Do or Die จะรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างไร

Last man standing VS Trendsetter ยืนหยัดเป็นคนสุดท้าย หรือกลายเป็นผู้นำเทรนด์

What is Knowledge Management (KM) & C4 technique? การจัดการความรู้และเทคนิคซีโฟว์คืออะไร

หลักการค้นหา Critical Customer (C1) ด้วยเทคนิค LUKY

Critical Process (C2) ด้วยเทคนิค special

(case study)

แปลง KM ให้เข้าใจง่าย ในแบบ Collection & Correction (C3) ด้วยเทคนิค VIPs

สร้าง Communicate Effectively (C4) ด้วยเทคนิค VARK

Learning agility ต้องทำอย่างไร ในวันที่เราทราบข้อมูล

Key Outcomes

รู้และเข้าใจกระบวนการและวิธีการทำ Knowledge Management

นำหลัก C4 มาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนากระบวนการทำงานให้เกิด Innovation ใหม่ๆ

เกิดองค์ความรู้ในการทำงานที่อยู่ในรูปแบบเอกสารที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง

สามารถนำความรู้เดิมมาปรับเปลี่ยนเพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสถานการณ์ใหม่ๆได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน