หลักสูตร Data visualization (เปลี่ยนสไลด์ให้เข้าใจง่าย)

“การนำเสนอ” เป็นพื้นฐานสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการเลื่อนตำแหน่ง พนักงานที่มีทักษะการนำเสนอได้เก่ง มักมีชัยไปมากกว่าครึ่งสิ่งสำคัญรองลงไปจากการนำเสนอ คือ “การสร้างสไลด์” ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ต้องการนำเสนอ มีข้อมูลครบถ้วน ตรงประเด็น และมีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย สีสันสวยงาม รวมไปถึงการสร้างรูปแบบที่แตกต่าง ตรงกับสไตล์การนำเสนอของตนเอง ช่วยให้การนำเสนอมีความโด่ดเด่นและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันหลายคนกลับเสียเวลาและพลาดท่าให้กับ “การทำสไลด์” เนื่องจากขาดเทคนิคและประสบการณ์ สไลด์ที่ไม่มีประสิทธิภาพจึงสามารถลดทอนประสิทธิภาพในการนำเสนอได้เช่นกัน

Data visualization (เปลี่ยนสไลด์ให้เข้าใจง่าย) จึงเป็นหลักสูตรที่สอน “การทำสไลด์” ตั้งแต่พื้นฐาน จนไปถึงระดับมืออาชีพ ด้วยเทคนิคที่ช่วยย่นระยะเวลาในการทำสไลด์ การบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อถ่ายทอดลงในสไลด์อย่างถูกต้อง รวมไปถึงเรื่องของความสวยงาม การใช้ฟ้อนต์ สี ระยะห่างอย่างเหมาะสม และการสร้าง Infographic อย่างไรให้น่าสนใจ จากวิทยากรเจ้าของหลักสูตรยอดฮิต “One page summary กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น” หลักสูตร “Systematic Analytical Thinking” และ หลักสูตร “Systematic problem solving” โดยถอดหลักแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งผ่านประสบการณ์การทำงานจากบริษัทญี่ปุ่นโดยตรง จึงมั่นใจได้ว่า แม้แต่การทำสไลด์ ก็สามารถสอนได้อย่างสนุก เข้าใจง่าย ตรงประเด็น นำไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอน

Key Learning Points

การทำสไลด์ที่เข้าใจง่าย ส่งผลดีต่อการทำงานอย่างไร?

เรียนรู้ 5 กฎพื้นฐานในการทำสไลด์

“3” ขั้นตอนการทำสไลด์ให้เข้าใจง่ายสไตล์ญี่ปุ่น

“3” เหตุผลที่คนใช้เวลาทำสไลด์นาน

IDEA ประหยัดเวลาด้วยเทคนิคหาไอเดียทำสไลด์

Organize วิธีบริหารข้อมูลที่ผมใช้เพื่อลดเวลาทำงาน

Key Outcomes

ปรับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถเรียบเรียงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมประหยัดเวลาในการทําสไลด์ก่อนนําเสนอ สร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้รับสาร

สามารถสร้างสไลด์ที่มีความสวยงาม มีไอเดียด้านการออกแบบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาสร้างสไลด์ได้ตรงกับจุดประสงค์ ที่ต้องการ นําเทคนิคไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตการทํางาน

นําสไลด์เดิมที่เคยสร้างมาพัฒนาและต่อยอดอยู่เสมอ เกิดการพัฒนาอย่างไม่รู้จบเกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับสารได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงประเด็น นําไปทํางานต่อได้ภายใต้ระยะเวลาอันรวดเร็วส่งผลดีเมื่อต้องมีการประสานงานภายในองค์กร

สามารถใช้ Infographic สร้างความน่าสนใจ ดึงดูดผู้รับสารส่งเสริมให้สไลด์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การนําเสนอสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน