หลักสูตร High Impact Presentation

ทักษะการนำเสนอช่วยให้คุณได้รับโอกาส ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน แต่หลายครั้งที่เราปฎิเสธโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตเพียงเพราะไม่มั่นใจที่จะนำเสนอสื่อสารข้างหน้าเวที พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการนำเสนอของคุณจาก “นักนำเสนอมือใหม่ สู่มืออาชีพ” มาเปลี่ยนความกลัวการนำเสนอ ที่ทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิตให้กลายเป็นโอกาสก้าวหน้าในการทำงานด้วยทักษะการสื่อสารผ่านการนำเสนอ

Key Learning Points

ค้นหาแรงบันดาลใจเหตุผลดีที่คุณควรพัฒนาทักษะการนำเสนอ (Start with “WHY”)

วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเมื่อต้องนำเสนอหน้าเวที หรือในที่ชุมชนด้วย 3 เครื่องมือสำคัญช่วยเพิ่มความมั่นใจ ลดความประหม่าตื่นเต้นอย่างได้ผล

เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังด้วยเครื่องมือพิเศษ (One sheet script) ที่ทำให้ประหยัดเวลา สะดวกสบายในการเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ

เทคนิคการคัดเลือกหัวข้อเนื้อหาในการนำเสนอเรียบเรียงลำดับความคิด Idea การนำเสนอให้เป็นระบบผ่านเครื่องมือ High Impact Presentation Canvas

บุคลิกภาพที่ดีในการเป็นนักนำเสนอมืออาชีพ (Personality for good presenter) การออกเสียง ท่าทางภาษากายในการนำเสนอ (Verbal & Non Verbal communication) การใช้มือตำแหน่งการวางมือ ท่าทางการยืน (Posture & Gesture)

วิธีตอบคำถามที่ไม่รู้ หรือไม่ได้เตรียมคำตอบมาทำอย่างไรให้ตอบคำถามอย่างมืออาชีพ และไม่เสียสายสัมพันธ์ในการนำเสนอ

Presentation Tips เคล็ดลับข้อควรระวัง เพิ่มความน่าเชื่อถือที่จะทำให้คุณนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ (Professional Presenter)

เคล็ดลับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพสร้างแผนการพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพในแบบที่เป็นคุณ (Personal Development Plan) เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างไรให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจบการฝึกอบรม

Key Outcomes

เพิ่มความมั่นใจในการนำเสนอหน้าเวที และผ่านระบบออนไลน์

สามารถลำดับการนำเสนอได้ดี และถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ

จัดเตรียม Presentation Slide สวยงามทันสมัยได้อย่างมืออาชีพ

มีเทคนิคการนำเสนอได้น่าสนใจ น่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบการนำเสนอ

พัฒนาบุคลิกภาพในการนำเสนอให้ดูน่าเชื่อถือ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน