หลักสูตร Master PowerPoint presentation

หลักสูตร Master PowerPoint Presentation จะช่วยให้ออกแบบงานนำเสนองานของคุณ โดดเด่น น่าสนใจ ทรงพลัง และสามารถใช้งาน PowerPoint ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้เทคนิคออกแบบการใช้เครื่องมือลัดให้การนำเสนอเสร็จสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์ สวยงาม และเข้าใจง่ายในระยะเวลาอันสั้น มีการเล่าเรื่องผ่านการใช้ภาพอินโฟกราฟิกและแผนภาพ รวมถึงการทำให้ข้อมูลที่ยากกลายเป็นง่ายด้วยการจัดตารางให้ Lean เป็นระเบียบแบบญี่ปุ่น จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโปรแกรม PowerPoint โดยเฉพาะที่พร้อมจะถ่ายทอดเนื้อหา และเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับงานนำเสนอของคุณ

Key Learning Points

วิธีการ Design Presentation บันได 4 ขั้นของการพูดให้โดนใจผู้ฟัง

Case Study Pitch Deck จาก Startup

ใส่ Logo ขององค์กรด้วย Slide Master อย่างรวดเร็ว

Shortcut 1 ในการทำ Slide ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม 50% ด้วย Format Painter

ใช้ Font และ Layout อย่างเป็นทางการ สื่อสารให้ผู้ฟังจับใจความได้ใน 5 วินาที

การทำ Design สี ด้วยหลักการแบบญี่ปุ่น 70:25:5 เพื่อให้เกิด Design Thinking

วิธีการใช้สีสร้างอัตลักษณ์ให้องค์กร (Corporate Identity : CI) และนำสีจากภายนอกมาใช้

Shortcut 2 เพื่อทำให้สไลด์เป็นระเบียบ และลดเวลาจัดหน้า Slide ลง 50%

Slide Section และ Hyperlink เพื่อทำให้ผู้บริหารอ่าน และเข้าใจ Slide ได้รวดเร็ว ทั้งส่งเป็น Document และการพรีเซนต์ในห้องประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

กฎ 4 ข้อ ที่ต้องระวังในการ Design Slide สำหรับองค์กรและธุรกิจ

การทำ Slide สำหรับ Survey Marketing เพื่อให้ผู้ฟังสรุปใจความและนำข้อมูลไปใช้ได้ง่าย (Stacked Chart)

การใช้ Icon เพื่อทำให้ Silde เกิดเป็น Infographic

Diagram ที่ควรรู้ ตามหลัก 4W2H

การจัดตารางให้ Lean เป็นระเบียบแบบญี่ปุ่น เพื่อทำให้ข้อมูลที่เข้าใจยาก สามารถเข้าใจได้ง่าย

Key Outcomes

เรียนรู้เทคนิคนําเสนอด้วย PowerPoint ที่ใช้เวลาน้อยลงแต่คุณภาพมืออาชีพ

สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบงานนําเสนอได้

ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานและทักษะการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนําเสนอและความโดดเด่นให้กับงาน

ลดปริมาณข้อความในงานนําเสนอโดยใช้กราฟและรูปภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน