หลักสูตร Data driven organization for Executive

วันนี้หลายอุตสาหกรรมถูก “Digital Disruption” ทั้งจากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันเองและข้ามอุตสาหกรรมทั้งจากคู่แข่งในประเทศและข้ามประเทศ การรับมือด้วยการปรับตัวเปลี่ยนแปลง “Digital Transformation” จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรตระหนักดี ซึ่งหัวใจที่สําคัญคือการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร “Data – Driven Organization” ในยุคที่ Big Data มีค่ายิ่งกว่านํ้ามัน แตกต่างตรงที่ Data ถูกผลิตและขุดขึ้นมาใช่ได้อย่างไม่มีวันหมดอยู่ที่ใครจะเห็นโอกาสในการใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์

หลักสูตรนี้จะเป็ดเผยเคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรจนถึงการสร้างคุณค่าดังกล่าวตั้งแต่การปูพื้นฐาน หลักการ กระบวนการทํางาน ไปจนถึงกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของผู้สอนและงานวิจัยสากล เจาะลึกในอุตสาหกรรมของท่านและภาพกว้างของอุตสาหกรรมอื่น ที่อาจนําไปปรับใช้ได้กับท่าน พร้อมกระตุ้นให้เกิดแรงบรรดาลใจ ให้สามารถเริ่มต้นปฏิบัติจากเครื่องมือและเทคนิคที่ได้หลังจบการสัมนา

Key Learning Points

Disruption and success transformation cases in your industry

Customer centric frameworks

Digital transformation frameworks

Data-Driven Organization frameworks

Big Data Analytics frameworks

Benefits of PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

Key Outcomes

สร้าง Mindset ให้เข้าใจและตระหนักจากผลกระทบที่เกิดจาก Digital Disruption

เข้าใจในการใช้ข้อมูล จนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันองค์กรให้เกิด Data-Driven

อัปเดต Data อยู่เสมอ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่ทันสมัย

องค์กรต้องให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2552)

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน